kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Performistanbul, LADA ve Enclave Lab iş birliği ile Londra’da

25 Mayıs 2018

Uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul, canlı sanat alanında dünyaca tanınan bilgi ve eğitim merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren ve ayrıca sanatçılara ve farklı sanat formlarına kendini ifade etme olanağı sağlayan LADA (Live Art Development Agency) ve eleştirel sanat pratiğini tanıtmayı amaçlayan deneysel bir kurum olan Enclave Lab iş birliği ile 25-30 Mayıs 2018 ve 9 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleşecek, göçebe bir varoluş kimliği ile hareket eden proje mekanı In-Flux’ın No Worries isimli sergisinin eş organizatörlüğünü üstlendi.

Serinin ilk sergisi olan No Worries’de yer alan sanatçılar arasında Performistanbul sanatçısı Ekin Bernay da bulunuyor.

Naz Balkaya‘nın küratörlüğünü yaptığı, Performistanbul iş birliği ile düzenlenen, No Worries, LADA ve Enclave Lab‘in önüne park edilecek olan karavanda ve kamusal alanda gerçekleşecek sergiler sunacak. Serginin her günü, post-feminist direniş tartışmaları etrafında şekillenen farklı bir küratöryal konsepti öne çıkaracak.

Serinin ilk sergisi olan No Worries, yeni sanatçıların sanat ortamına katkıda bulunmalarını sağlayan güvenli bir alan yaratmayı amaçlıyor. Bu nedenle karavan, post-kapitalizmin adaletsizliğini bünyesinde bulundurmadan, yeni sanatçıları destekleyen galerileri ve kurumların önüne park edecek. Serginin amacı, her mekanın farklı izleyicisiyle etkileşimde bulunarak iletişim kurmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak olduğu gibi kamusal alanı da kullanarak, sanat ve toplum arasındaki mesafeyi azaltmak. Bu amaçla, karavana ek olarak sokaklarda sanatçılarla toplum arasındaki iletişimi tetiklemeyi ve kamusal alandaki izleyiciyle ilişki kurmayı hedefleyen Re-Enactment ve Situations isimli iki performans sergilenecek.

Re-Enactment – İlk aktivasyon Mekan: Enclave Lab

Sanatçılar: Ekin Bernay, Caterina Gobbi, Synaptic Island

Tarih: 25 – 30 Mayıs 2018 www.enclaveprojects.com

Serginin ilk aktivasyonu olan Re-enactment için karavan Enclave Lab’e, sanatçıların kamusal alan ve performans fikirlerini keşfedecekleri yere park edecek. Sanatçılar, performatif hareketi sergi alanına taşıyarak şiddet içermeyen bir eylem oluşturacaklar. Performans savaş alanındaki estetik hareketlerle ilgilidir ve bunlar performansla tekrar hayata geçirilmiş olur.

Böylelikle performans içinde direniş eylemi aynı zamanda bir alana ait olmayan fakat birçoğuyla ilişkilendirilebilen, şiddet içermeyen bir savunma mekanizması haline gelir. Bu şekilde gerçekleşecek canlandırma, “neşe” sloganını bir direniş olarak betimleyen kutlamaya dönüşür.

Ekin Bernay ve Caterina Gobbi‘nin performansları ile başlayacak olan Re-enactment, DJ Collective Synaptic Island‘ın canlı performansı ile devam edecek ve ardından bir araya gelişimizi kutlamak üzere bir parti düzenlenecek.

Situations – İkinci aktivasyon Mekan: LADA

Sanatçılar: Emilia Demetriou, Demelza Woodbridge, Vasiliki Antonopoulou

Tarih: 9 June May 2018 www.thisisliveart.co.uk

Serginin ikinci aktivasyonu olan Situations, Hannah Black’in yakın tarihli “The Situation” (2017) adlı kitabından esinlenmiştir. “The Situation”, Hannah Black ve arkadaşları arasında, karanlığa, ataerkilliğe, ırkçılığa, sömürgeciliğe ve öznellik ile kolektivite arasındaki boşluğa karşı şiddet tartışmaları etrafında sansürlü bir sohbete yer verir. Benzer şekilde, ikinci aktivasyon kurumların sanatçılara uyguladığı sansürü görselleştirmekte. Başka bir deyişle performans, kurumsal dinamikleri özgürleştirirken, sanat kurumlarının yönetiminde kullanılmış olan kalıplaşmış, katı, eski yöntemlere ve rolleri ortadan kaldırmayı hedefler.

Situations kapsamında, Emilia Demetriou, Demelza Woodbridge ve Vasiliki Antonopoulou‘nun kolektif olarak üretecekleri performanslarını sergilenecek.