kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Perşembe Konuşmaları’nın yeni konuğu AICA Türkiye

27 Mart 2018

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı (CAMMA) tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Perşembe Konuşmaları devam ediyor.

Perşembe Konuşmaları’nın bu ayki edisyonu “Sanat Eleştirisi ve Kültür Yönetimini Buluşturan Köprü: AICA Türkiye” başlığı ile AICA Türkiye üyeleri Nusret Polat ve Fırat Arapoğlu‘nu ağırlıyor. Etkinlik, 29 Mart Perşembe günü 18.30 – 20.30 saatleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü‘nde gerçekleşecek.

AICA Türkiye kuruluş dönemi ve kurucu ekibin entelektüel birikim ve eleştirel tavrından dolayı içinde ana alanlar olan sanat tarihi, sanat eleştirisi uzmanları, küratörler yanında; kültür politikaları ve yönetimi alanında çalışan uzmanlar, kültür kurumları yöneticileri, sanatçı insiyatifleri kurucuları ve çağdaş sanat etkinlikleri düzenleyicileri de içinde bulundurmuştur.

Bu kişilerin ortak özellikleri piyasa mantığında regüle edilecek bir alan yaratmaktan çok, aksak piyasanın doğurduğu özel, özgün vakaları daha geniş bir kesimle paylaşarak kültüre katılım ve sivil toplum dinamiklerini tetiklemekti.

AICA Türkiye, kuruluş döneminden bu yana etkinliklerini farklı yönetimler olsa da, bu yönde düzenlemiş, aynı zamanda sistem içinde oluşan modellere eleştiri de getirmiştir. Peki farklı dönemlerde farklı yönetimlerle benzer çabaları göstermiş bu kurumun sanat eleştirisi ve sanat sosyolojisi tartışmasındaki yeri ne olmuştur? Son 15 yılda kurumlar ve kurum yöneticiler bu tartışmayla nasıl evrilmişler, hangi modellere imza atmışlardır? Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği Türkiye Şubesi, sanat profesyonellerinin etik ve profesyonel çıkarlarını koruma ve haklarını savunma konusunda işbirliği içerisinde olma ve sanat alanındaki her bir kurum çalışanının ifade ve düşünce özgürlüğünü tarafsız olarak savunma hedeflerini içeren bir kurum olarak, sanat eleştirisi ve kültür yönetimine nasıl bir katkı sunabilir soruları bu konuşmanın içeriğini oluşturuyor.