kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Perşembe Konuşmaları’nın yeni konusu “Girişimcilik Ekosisteminde Fikri Haklar Kültürü”

16 Nisan 2018

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı (CAMMA) tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Perşembe Konuşmaları devam ediyor.

Serinin yeni konuşması “Girişimcilik Ekosisteminde Fikri Haklar Kültürü” 19 Nisan Perşembe günü saat 18.30‘da Av. Önder Özden ve Av. M. Fatih Güçlü’nün (Özden & Güçlü Hukuk Bürosu) katılımıyla gerçekleşecek.

Dördüncü sanayi devriminin üzerine inşa edildiği dijital/bilgi çağında girişimlerin katma değer yaratan fikri ürünlere sahip olabilmeleri artık 20. yüzyılda olduğundan daha fazla gayri maddi varlıklara yatırım yapmalarını, bu varlıkların işletmeleri için maddi varlıklardan daha değerli olduğunun bilincinde hareket ederek fikri haklarını ticari stratejileri ile uyumlu bir şekilde doğru ve güçlü bir şekilde yaratmalarını, yönetmelerini, korumalarını ve ticarileştirmelerini gerekmektedir. Bunun için de işletmelerinde fikri haklar kültürü oluşturmaları, bu uğurda bilgilenmeleri ve bu bilgileri işletme içinde yatay ve dikey düzlemde yayarak yaratılan fikri ürünleri en üst düzeyde korumaları ve geliştirmeleri şarttır.