kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

PİLEVNELİ Project’te yeni sergi: “Öteki”

4 Şubat 2022

PİLEVNELİ Project, 3 – 26 Şubat 2022 tarihleri arasında Banu Anka’nın “Öteki” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçının kişisel deneyimleri, gözlemleri, sorgulamaları ve bakış açısının etkisiyle ortaya çıkardığı üretimleri, “ötekinin” arzunun nesnesi olması düşüncesine dayanıyor. Sergide yer alan üç yağlı boya resim, “Öteki-Ben”, “Ben-Öteki”, “Ben- Ben” ikiliklerine yoğunlaşırken, nesnesel ilişkilerin ötesinde var olan yükseliş ve yok oluş duygusundan besleniyor.

Kökenleri Mısır’ın antik tarihine dayanan portre, sanatçının bir başkasını resmederken kendine ve “öteki” olana bakış açışını, kendisi ve “öteki” arasındaki bağı, bağlantıyı, ilişkiyi ortaya koyuyor. Anka’nın kendi bakış açısıyla “ötekini” ve kendisini resmettiği portreler, özne ve subje arasında istemsiz oluşan güç ve zevk duygularına değiniyor. Sanatçının kendini özdeşleştirdiği ve etkilerini taşıdığı toplumsal olayların bir uzantısı olarak nitelendirilebilecek şiir ise, ses enstalasyonuyla resimlerin etkisini pekiştiriyor.

Fırat Arapoğlu’nun kaleme aldığı metniyle sergiye rehberlik eden katalog, Anka’nın hiperrealist resimlerinin arka yüzünü izleyiciye aktarmasına fayda sağlıyor. Arapoğlu metninde “ben-ben”, “öteki-ben”, “ben-öteki” ve “ölüm” olgularının anlamlarını ve birbirleriyle ilişkilerini sanatçının izinden yürüyerek sorguluyor.