kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Pi Artworks İstanbul’da yeni sergi: “BLUE MILK”

26 Mayıs 2021

Pi Artworks İstanbul, 27 Mayıs – 26 Haziran 2021 tarihleri arasında Maude Maris’in hayvan türlerinde yakınlık, morfolojik simetri ve sembiyoz kavramlarından yola çıktığı, sanatçının galerideki üçüncü solo sergisi, BLUE MILK adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

BLUE MILK, sanatçının zooloji ve mikrobiyoloji okumalarına paralel olarak hayvan figürüne odaklandığı ve resim sanatını hem bir algı sistemi hem de plastik olarak tekrar ele aldığı yağlıboya resimlerini bir araya getiriyor.

Maude Maris, güncel sergisindeki eserlerini üretirken önceki çalışmalarıyla aynı süreci izliyor; önce küçük boyutlu, alçıdan hayvan figürü modelleri üzerinde çalışıyor, ardından bu modellerle bir fotoğraf seti kuruyor ve fotoğraflarını çektiği kompozisyonları büyüterek tuval yüzeyine aktarıyor. Bu süreçte yüzey, gölge ve derinliğe yaptığı müdahalelerle, hayvan figürleri yansıma ve simetrinin hakim olduğu, yüzer, akışkan ve yarı soyut bir boyutta, dönüşüm halinde, tekrar var oluyorlar.

Hayvan figürü ve formları, Maude Maris’in uzun süredir üzerinde çalıştığı bir konu. Sanatçının, Nemrut Dağı’ndaki hayvan figürlerinden yola çıktığı resim ve heykel çalışmaları Pi Artworks İstanbul’daki önceki solo sergisi Antique Romance’da (2016) yer almıştı. BLUE MILK sergisinde ise, Maude Maris hayvan formu üzerine gerçekleştirdiği araştırmalarını, Amerikalı mikrobiyolojist Lynn Margulis ve İsviçreli zoolog Adolf Portmann’ın çalışmalarına referansla, biyosemiyotiğe ilişkin adressiz güzellikler, simetri, türler arası yakınlıklar ve sembiyoz kavramları üzerine odaklanarak derinleştiriyor.

BLUE MILK sergisinde, Maude Maris, hangi türden oldukları tam olarak belirlenemeyen ve bir arada olmaları öngörülmeyen farklı hayvanlar arasında kozmolojik bir ilişki kuruyor. Bu hayvan figürlerinin varoldukları “Mavi Süt” ile kaplı düşsel ve plastik evrende, Maris doğada yer alan simetriye ve sembiyoza dair yasaları resme aktarıyor. Bazen derisel dokulu yumuşak yüzeylerden, bazen de mineral malzemeden oluşan resimlerde vücut bulan bu hayvanlar türler arası beklenmedik dostluklarla bir araya geliyor. Kompozisyonlardaki – ünlü mürekkep testi Rorschach’ı hatırlatan – simetri, organizmaların içsel düzeninin aksine, dış formlarında neredeyse istisnasız var olan bir ilke olarak yer alıyor. Simetrinin güzelliği, herhangi bir organik işlevden muafken belki de varoluş bilincine dair ipuçları sunuyor. Daha çağdaş bir bakış açısından ise, Maude Maris’in hayvan figürleri değişmiş ve mutasyon halinde varlıklar olsalar da farklılaşan ve huzursuz dünyamıza aitler ve yine de birbirleriyle işbirlikçi bir ilişki içinde bulunuyor.