kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Pi Artworks İstanbul’da yeni sergi: “O Esnada Dünya Dönmeye Devam Eder”

21 Eylül 2021

Pi Artworks İstanbul, 21 Eylül – 23 Ekim 2021 tarihleri arasında Özer Toraman’ın “O Esnada Dünya Dönmeye Devam Eder” başlıklı solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çalışmalarını İstanbul ve Berlin arasında sürdüren sanatçı Özer Toraman’ın doğadan, devinimden ve hayalden güç almaya dair sergisi, ismini Pulitzer Ödüllü Amerikalı şair Mary Oliver’ın “Wild Geese” (Yaban Kazları) adlı şiirindeki bir mısradan alıyor. Oliver’ın şiirindeki gibi, sergi de insana umutsuzluk ve yalnızlık hislerinden özgürleşebilmesi için birkaç anahtar sunuyor: Doğaya ait olduğunu hatırlamak, doğanın akışına uyumlanmak ve sunduğu hayal gücünün farkına varmak.

Özer Toraman’ın güncel sergisinde, doğanın öne çıktığı, figürlerin daha çok tamamlayıcı unsur olarak yer aldığı ve fotoğraf gibi belli anların yakalandığı “manzara” serisi yer alıyor. Sanatçı, tuval yüzeyini dengede tutan üç yatay düzlem üzerinde bir uzam oluşturuyor ve zamanın sürekli akışına dikkat çekerek izlenimlerini tuvale aktarıyor. Seçtiği imgelerle, insanın doğadaki varoluşunu naif bir şekilde resmederken, izleyicinin hayal ve gerçek arasında bir ilişki kurmasını amaçlıyor. Bilinçdışında oluşan yeniden yaratma edimi ışık, renk uyumu ve izleyicinin figürle kendini özdeşleştirmesiyle anlam yaratıyor.

Sanatçı, önceki kişisel sergilerinde, kimlik kavramından yola çıkarak insanın hayal etme, düşleme ve kendi gerçeğini bulma eylemlerini vurguluyordu. Bu defa izleyicinin doğayla ilişkisi üzerinden hayal dünyasında bir perde aralayarak bilinçli bir rüya görmeye davet ediyor.