kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Pi Artworks’te yeni sergi

21 Mayıs 2018

Pi Artworks İstanbul12 Mayıs – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Kemal Seyhanın “Adsız / Poetics of Inner Space” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyorSergide, sanatçının resimlerinin yanı sıra farklı malzemelerle gerçekleştirdiği ve ilk kez sergilenecek olan heykel çalışmaları da yer alacak. 

Yazarlar, şairler ve felsefecilerle kurduğu diyalogla sanatını temellendiren Kemal Seyhan’ın sergisinin çıkış noktasını Fransız filozof Gaston Bechelard’ın kitapları oluşturuyor. 1980’lerden itibaren çalışmalarını, her türlü anlatıcı ve betimleyici elemanlardan uzak duran soyut bir dil üzerinde geliştiren Seyhan, bu sergisinde farklı noktalardan yola çıkarak kendi sanat pratiğinin kırk yıllık geçmişine gönderme yapan bir yaklaşım benimsiyor. Sanatçı, Viyana’da geçen öğrencilik döneminden itibaren “mekân” kavramı üzerine eğilerek, araştırmalarında “mekânın içselleştirilmesini” ve izleyiciyi de içine alan bir kabuğa dönüşerek, iç ile dış dünya arasında bir köprü olmasını hedefliyor. Seyhan bu sergisinde, mekân olgusunun hem fiziksel hem de duygusal olarak izleyicilere yeni görsel tecrübe olanakları açan bir hücre zarı (membrane) olarak sunuyor.