kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

PİLEVNELİ Bodrum’da yeni sergi: “Doğal Birleşme”

8 Temmuz 2021

PİLEVNELİ, 7 Temmuz – 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında Mandarin Oriental, Bodrum’da Zoé Ouvrier ve Arik Levy’e ait işlerin yer aldığı “Doğal Birleşme” başlıklı ikili sergiye ev sahipliği yapıyor.

Levy ve Ouvrier, eserlerinde şahsi ve kolektif hatıralara ve hislere ulaşmakta doğayı çıkış noktası olarak belirliyor. Fransa’da bulunan stüdyolarında doğa içerisinde ve birlikte çalışan çift, birbirleriyle etkileşim halinde yaşayışlarını sanatsal pratikleri perspektifinden aktarıyor.

Teknisyen, fotoğrafçı, video sanatçısı ve tasarımcı olan çok yönlü sanatçı Arik Levy, dünyanın birçok yerinde prestijli galeriler, sanat kurumları ve müzelerde sergilediği çalışmalarını açıklarken “dünyanın objelerden değil, insanlardan ibaret olduğunu” vurguluyor. Levy, tasarım ve sanat arasında dengelediği obje ve cüsseli heykellerini çizimler, fotoğraflar ve resimlerle destekliyor. Meşe ağacı ve boyanmış camlardan oluşan “MicroRockFormation”, “Mercury”, “SolidLiquid” serilerinden son dönem eserlerinin yanı sıra “Ghost” ve “Rock” heykelleri, Zoé Ouvrier’nin ahşap oyma tekniğiyle yarattığı duvar heykelleri ve paravanlarıyla bütünleşiyor.

“Doğal Birleşme”, iki sanatçının şahsi ve sanatsal ilişkisini, insan-doğa ilişkisi perspektifinden değerlendiriyor. Her iki sanatçı da eserlerinde insanların doğayla ve birbirleriyle ilişkilerinden, doğanın kendi içerisindeki etkileşiminden esinleniyor. Taşlar, mineraller, kayalar gibi doğaya ait formlardan beslenen Levy’nin heykelleri, Ouvrier’nin doğal materyaller kullanarak ürettiği rölyef duvar heykelleri ve paravanlarıyla harmoni yakalıyor. “Doğal Birleşme” sergisiyle sanatçılar, bağımsız kalmayı başararak birleştirdikleri sanatsal doğalarını, çalışma alanlarını, habitatlarını ve hayatlarını üretimleri üzerinden izleyiciye sunuyor.