kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

PİLEVNELİ Dolapdere’de yeni sergi: “Varoluş Kavşağı”

28 Mart 2019

PLEVNEL Dolapdere, 28 Mart – 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Arik Levy’nin “Varolu Kavaı” balıklı Türkiye’deki en kapsamlı kiisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Galerinin be katına yayılacak olan sergi, Arik Levy’nin heykelleri, duvar heykelleri, çizimleri ve resimlerinden oluuyor. Arik Levy, her katı bir balık altında ele alıyor: Tarih Öncesi, Evrim, Yeniden Oluum, llüzyon ve Baımlılık.

Tarih Öncesi

Figüratif kaya / mineral / kriptonit, tamamen bir ahenk ve dengeye ulaana kadar çıkarma ilemi ile mükemmelletirilmitir. Öyle bir noktaya ulaır ki artık hiçbir ey çıkarılamaz ya da eklenemez. Kullanılan her malzeme ve yapılan her rötu bu duruma yeni bir katman ekler; böylece etrafındakiler emme, yansıtma ve aksettirme yoluyla farklı yüzeylerle ilikiye girer.

Tarih Öncesi dönemin yer aldıı kat, “ilkel” ancak sofistike bir formu olan “kayanın” tavır, duygular, figüratif niyetler, kompozisyon ve sosyal yansımalar gibi oluumları tarif eden dönüümlerinin izini sürer.

Evrim

Mental ve biçimsel bir durumdan dierine geçi aamasıdır. Bu, Arik Levy’nin tüm ilerinin konularında, meselelerinde ve yansımalarında yer alır. Kayalar bir deiim dinamii içindeyken, yüzeyler birbirlerinden ayrılmakta ya da birlemektedir. Tıpkı insanların yeni bir yapı oluturmak için vatanlarından, ailelerinden ve kültürel kimliklerinden yani esas formlarından ayrılmaları gibi…

Bu hareket yeni bir toplum ve yeni genler oluturur ve böylece evrim yolculuumuzda rol alırlar. Yüzey Oluumu, hacimli bir mineralden hareket halindeki ince bir figüratif özellie geçitir.

Yeniden Doğuşum

Duyguların ve fiziksel özelliklerin birletii ve çoaldıı, insanolunun efkatini ve ilgisini içeren “genetik yakınlık”a atıfta bulunur.
ki, üç ya da daha fazla canlı ya da hayali “Log/kütük” kasıtlı olarak bükülüp birletirildikten sonra bir araya gelir. Sanatçı “insanların doaya çok fazla zarar verdiklerini” iddia ederek bu süreci “doayı düzeltmek” olarak adlandırır. Bu yıkımı da bir çeit bir araya geli ile sonuçlanan minik ama nazik bir hareketle düzeltmeyi amaçlar.

llüzyon

Gizem ve mistisizm alemleri arasında bir yerde bulunan hayaletler, fiziksel hareketlerimizle etkileime giren dinamik ve kinetik bir form oluturmak için merkeze balı kaburgalarındaki görünmez ba ile dı güçler tarafından ekillendirilen biçimsiz ve bilinmeyen figürlerdir. Arik Levy bu yaratıcı süreç boyunca neredeyse adeta gözleri kapalı bir halde çalıını ve hayaletlere benzeyen figürler oluturduunun altını çizer. Bu figürlerin tıpkı hayaletler gibi bilinmeyen bir doası vardır ve tıpkı hay- aletler gibi bitki ve mercan resifleri gibi büyürler.

Baımlılık

Yaptıımız her bir hareket baka bir faktöre balıdır. Zemin tuttuu ve yerçekimi aaı çektii için dümeden ayakta kalmayı baarırız; biri bize karı bir eylemde bulunduunda biz de cevaben bir tepki gösteririz.
Duvar bir tabloyu, ak ise insanları bir arada tutar; benzin motoru çalıtırır, gıda vücudu besler…

Aynı ekilde ilikilerin kaderi onu yaayan iki insana balıdır, ancak onları bir arada tutan görünmez baın ne kadar süreceini kimse bilemez. Baımlılık bizi geri plan- da tutan bir kavram olarak anlaıldıında gerginlik, heyecan hatta endie duyguları hakimdir. Ancak baımlılıı durumumuzu güçlendiren ve dier boyutlara özgürlük katan bir kavram olarak anlarsak kendimizi güvende ve sakin hissederiz.

ARIK LEVY HAKKINDA

Multi-disipliner sanatçı, fotorafçı, tasarımcı ve video sanatçısı Arik Levy, dünyanın en prestijli sanat galerileri ve müzelerinde sergilenen heykelleri, enstalasyonları, sınırlı sayıda üretilmi edisyonları ve tasarımlarıyla tanınmaktadır. Levy, buna ra-men “dünya insanlarla ilgili, nesnelerle deil,” der. sviçre’de Art Center Europe’da edindii eitimin ardından 1991 senesinde, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nü dereceyle tamamlayan Levy bir süre Japonya’da bulunmu; o dönemde ürün ve eser sergilemek üzerine fikirlerini pekitirdikten sonra Avrupa’ya dönmütür. Levy, bu dönemde çada dans ve operaların sahne tasarımına ilgi duymaya balar. Son zamanlarda kendini daha çok “hisseden sanatçı” olarak tanımlayan Arik Levy’e göre “Hayat iaretler ve sembollerden oluan bir sistemtir ve hiçbir ey göründüü gibi deildir.”

2019 yılının ilkbaharında Moskova’da açılacak olan Hermitage Contemporary Moscow (Hermitage Çada Sanatlar Müzesi’nin) ön cephesinde yer alacak 140 ton aır- lıında 20x20x25 metre ölçülerinde anıtsal bir heykel üretme hazırlıı içinde olan Levy 1963 yılında Tel Aviv, srail’de domutur.

Arik Levy, Paris, Fransa’da yaamakta ve çalımaktadır.