kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

PİLEVNELİ’de Erdoğan Zümrütoğlu’nun “Kutsal Pazarlık” sergisi

29 Kasım 2017

PİLEVNELİ, 30 Kasım – 13 Ocak 2018 tarihleri arasında Erdoğan Zümrütoğlu’nun son dönem işlerinden oluşan “Kutsal Pazarlık” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Zümrütoğlu’nun doğduğu, çalıştığı ve yaşadığı ülkenin içinde bulunduğu kendine özgü ve tarihsel koşullar resimlerine yansır. Sanatçı işlerinde, küreselleşmiş modernite olgusuna karşı doğal bir refleks geliştirir. Uluslararası bu dalgaya karşı ortaya çıkan bu dürtü, Zümrütoğlu’nun işlerinde ön plana çıkan gerilimin bir başka boyutudur. Bu gerilimi, mevcut hukuksal ve yönetimsel gerçeklerinin empoze ettiği kısıtlamalar ve ülkenin sahip olduğu laik değerler arasındaki gerilim olarak da tanımlamak mümkündür.