kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

PİLEVNELİ’de yeni sergi: “Duygusal Sermaye”

15 Aralık 2021

PİLEVNELİ, 15 Aralık 2021 – 29 Ocak 2022 tarihleri arasında, İsrail doğumlu Fransız multidisipliner sanatçı Arik Levy’nin “Duygusal Sermaye” başlıklı ikinci kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergide yer alan eserlerin yerleşimi ve serginin kendisi, ziyaretçilerin içsel benlikleriyle diyalog kurması için bir alan oluşturmayı amaçlıyor. “LogFormationDependence 595” isimli dev heykel enstalasyonu, bağlılık ve bağımsızlık arasındaki köprüyü simgelerken hem doğa ile ilişki kuruyor, hem de bilimi araştırıyor. İzlediğimiz bu eserlerin benliğimizin bir parçası olduğunu savunan Arik Levy, insanın duygusal sermayesinin parçası olan öğrenme motivasyonunu eserleriyle ortaya çıkarıyor; kişisel ve toplumsal anlayışa aracı oluyor.

Doğanın kendi içerisindeki etkileşimleri görsel tasarımcı gözlüğünden okuyan ve yorumlayan Arik Levy, doğal form ve şekillerden faydalanırken sosyal normlar ve insanlar arasındaki ilişkilerle de bağlantı kuruyor. Levy, “Duygusal Sermaye” başlıklı sergisinde, mineraller, kayalar, kristaller, taşlar ve doğanın birçok başka formlarından esinlenen heykelleri üzerinden insanın içsel yolculuğuna odaklanıyor. Serginin başlığı olan ve bir finans terimi olarak duymaya alışkın olduğumuz “sermaye” kelimesi, duyuların ve duygusal bir canlı olmanın insanın varoluşunun temelinde bulunduğuna gönderme yapıyor. Sanatçı, duygusal sermayeyi her insanın bedensel ve duysal yolculuğunun, dengesinin ve dengesizliğinin üzerinde bulunduğu platform olarak belirliyor. Doğanın içinde var olan benzer yolculuk, denge ve dengesizlik, insanlarda da doğal bir içgüdü olarak kendini gösteriyor. Arik Levy, bulunduğu ortama kendini uyarlama, yeni hareket alanları arama, tepki gösterme ve var olma çabalarının insanın içindeki duygusal sermayesinden hareketle meydana geldiğini; yine bu duygusal sermayeye katkıda bulunan, doğal ve içsel düzenin parçası olan olgular olduğunu savunuyor.