kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

PİLEVNELİ’den yeni sergi: “Renklerin Tefekkürü”

6 Ağustos 2021

PİLEVNELİ, 5 – 26 Ağustos 2021 tarihleri arasında Mandarin Oriental, Bodrum’da Efsun Erkılıç’ın “Renklerin Tefekkürü” başlıklı ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergiritüel ve rastlantının müzakeresini renklerin kontrollü infilakı üzerinden temsil eden eserlerden oluşuyor. Tümevarım düşünce yöntemini sembolizm ışığında ele alan Erkılıç’ın kompozisyonları, zahmetsizce ulaşılmış bir döngüsellik ve sorgulanmaya açık bir harmoniye işaret ediyor.

Mürekkebin kağıtla buluştuğu anı sıfır noktası kabul ederek renklerin kendilerine açtıkları yolları bu noktaya dönüş arzusunun yansıması olarak yorumlayan Erkılıç, çıktığı içsel ve bedensel yolculukların izlerini renklerin meditatif derinlikleri üzerinden eserlerine yansıtıyor.

Erkılıç’ın resimlerinin arkasındaki yaratıcı süreç, pigment kullanımı ve teknik bakımından modern sanat akımlarından soyut ekspresyonizme selam gönderirken; porte sanatını gizli bir ilham kaynağı olarak tanımlaması dikkat çekiyor. Boya ve pigmentleri doğanın özel zümresine ait bireyler olarak resmederken övücü ve gerçekçi betimleme arasındaki çizgiyi nükteli bir şekilde bulanıklaştırıyor.

Erkılıç sergiyi oluşturan eserlerinin her birinin aynı ritüeller ve teknik denemeler sonucu ortaya çıkmasına karşın birbirilerinden çok farklı süreç ve sonuçlara gebe olduğunu vurguluyor. İlk bakışta monokrom görünen fakat farklı pigment derinlikleri barındıran tablolar yoğunluk ve yüzey arasındaki karmaşık ilişkiye giriş niteliği taşıyor. Bu bağlamda her tabloya kendi içinde bir tefekkür oturumu olarak yaklaşan sanatçı, soyut düşünceden maddeselliğe ve yine tekrar soyut düşünceye uzanan bir sarmal yaratıyor.