kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Pilot Galeri’de yeni sergi: “Vaatler Antolojisi”

18 Mayıs 2022

Pilot Galeri, 14 Mayıs – 19 Haziran 2022 tarihleri arasında Özgür Demirci’nin “Vaatler Antolojisi” başlıklı, galerideki ilk solo sergisi ne ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının son üç yıla yayılan düşünce sürecinin ardından ürettiği video, obje ve yerleştirmeleri bir araya getiriyor.

Geçmişte kalan vaatler geleceği ne kadar şekillendirmiştir? Bir toplumu inandırmak ve yönetebilmek adına verilen sözler, çoğu zaman kısa bir anın temsilinden öteye gidemez. Geçmişin sorgulanmadığı bir gelecek, toplumsal hafızanın yitiminin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Süreci yaratan politik mekanizmanın sorunların çözümü için sarf ettiği sözler, toplum tarafından unutulan ve unutulduğu için de benzer süreçlerin tekrarlandığı bir yapı oluşturur.

Demirci’nin Herkes ve Hiç Kimse isimli videosu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan hak ve hürriyetlerden bir seçki sunar. Bu seçkinin yazılı olduğu tablet, temas ettiği sıvı yüzeyle birlikte eriyerek okunmaz hâle gelir ve giderek kaybolur. Hak ve adaletin pamuk ipliğine bağlı var oluşları, bu çalışmanın odak noktasını belirler. Yasalarla koruma altına alınmış özgürlüklerin, dokunulmaz unsurlar olan hakların çeşitli yollarla askıya alınmasının doğurduğu güvencesizlik, yıkımın yapı taşını oluşturur. Demirci’nin çalışmasında, anayasada yer alan hak ve özgürlükler, temsili olarak adaletsizlik içinde çözünme hâline girerek parçalarına ayrılır. Çalışmada strafor tabletlerden geriye kalan, sıvı yüzeyde dağınık biçimde salınan ve dibe çökmekte olan harfler ve bir süre önce harflerin bir araya gelerek anlamlı bütünler oluşturduğu kelimelerin yazılı olduğu maddenin dönüşüme girmiş hâlidir.

Sanatçının sergi kapsamında ürettiği Terk Edilmişler isimli çalışması, terk edilmiş bir sera içerisinde farklı saksı, bardak ve metal kutular içinde kurumak üzere olan farklı bitki çeşitlerini gösterir. Yakın plân çekimlerde bu bitkilere küçük cam damlalıklarla su verilir. Eski bir taş ocağı içinde çekimlerini yaptığı İnandığımız Her Şey isimli çalışmasında, üzerinde siyasi partilerin seçim süreçlerinde en çok kullandıkları kelimelerden oluşan bir pankart kullanır. Bu pankartı taş ocağından arta kalan taşlarla kaplayarak, görünmez hâle getirir. Yeni Bir Başlangıç’ta sanatçı, buz kalıplarıyla hazırlanmış harflerle seçilmiş bir vaadin erime sürecini kayıt altına alır. İnternet sitelerine giriş yapılırken kullanıcının insan olduğunun kanıtlanması için hazırlanan “captcha” kutucuğu içine, siyasi partilerin çoğunlukla her seçimde kullandığı kelimelerden oluşturularak, sergi mekânında konumlanan bilgisayar üzerinden izleyicinin interaktif bir biçimde kullanacağı Ben Robot Değilim isimli çalışma da sergide yer alan işler arasında. Sanatçının 2016 yılında 1 kuruşları kullanarak ürettiği 2.64 isimli çalışmasının bir devamı niteliğinde ürettiği 2.42, TL güncel fiyatlandırma değeri üzerinden 50 kuruşun üretim maliyeti olan 2.42’nin sergi mekânında 50 kuruşlar kullanılarak bir düzenlemesini içerir. Anayasa maddeleri arasından seçilmiş maddelerin yer aldığı A4 boyutunda mermer tabletler de sergide yer alacak çalışmalar arasında.