kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Pilot’ta yeni grup sergisi: “Bir Zar Atımı Asla Ortadan Kaldırmayacak Rastlantıyı”

17 Ekim 2016

Pilot Galeri sezonu, 30 Eylül – 5 Kasım 2016 tarihleri arasında “Bir Zar Atımı Asla Ortadan Kaldırmayacak Rastlantıyı” başlıklı grup sergisiyle karşılıyor. 12 sanatçının farklı dönemlerde ürettiği çalışmalar, sanat ve dil arasında gelişen / evrilen ilişkiye dair hem yeni olasılıklar hem de sayısız karmaşıklık üzerine düşünmeyi hedefliyor. Sergi, katı kurallara bağlı, doğrudan okumalara yol açan bir dilin yerine daha uysal, şekil verilebilir ve belki de öznel bir öneri getiriyor.

Yazılı dilin görsel bir anlatıya dönüşme biçimlerinden / olasılıklarından yola çıkan sergi, sözcüklerin, cümlelerin ve işaretlerin okunmanın ötesinde, izlenmesini, deneyimlenmesini ve çözümlenme(me)sini arzuluyor. Sergideki sanatçılar, bir yandan yazıyı ilişkilendirildiği yüzeylerden ve görevlerden koparmak, diğer yandan da hapsolduğu lineer yapının ötesine taşımak için farklı yollara başvuruyorlar. Bazı sanatçılar da kitabı bir nesne olarak sergileyerek dilin maddesel özelliklerini irdelemeyi tercih ediyor.

Bu iki açıdan ilerleyen sergi, ismini Fransız şair Stephane Mallarmé’nin 1897 tarihli şiirinden alıyor. Bir Zar Atımı, şairin ölümünden 16 sene sonra, bıraktığı talimatlar doğrultusunda basıldı. 20’den fazla yaprağa yayılan, alışılagemiş sayfa düzenin boşluklarla kırıldığı ve dizelerin düzensiz satırlar arasında aktığı şiir, yaklaşık yarım yüzyıl sonra Marcel Broodthaers’ın aynı isimli sanatçı kitabına ilham oldu.