kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Playable City’den açık çağrı

25 Temmuz 2016

Bristol – İngiltere merkezli bağımsız sanat kurumu Watershed tarafından yaratılan Playable City, dünya popülasyonunun yarısından fazlasının şehirlerde yaşadığı günümüzde, şehir üzerinden yeni tartışmalar doğuracak, yeni bakış açıları kazandıracak, tüm dünyadan sanatçılar, tasarımcılar, mimarlar, şehir planlamacıları, iletişim tasarımcıları, teknoloji uzmanları ve yaratıcı endüstrilerde yer alan tüm aktörlerden gelecek yenilikçi fikir ve projelere açık çağrı yapıyor. Yolculuklar / Journeys teması altında gerçekleştirilecek olan yarışmaya, bireysel veya takım olarak katılım hakkı tanınıyor.

30.000 Pound maddi ödülün verileceği yarışmada, şehri daha yaşanabilir ve yaratıcı hale getirmeyi amaçlayan kazanan fikir, bir prototip proje olarak ilk olarak İngiltere’nin Bristol kentinde uygulamaya sokulacak daha sonra da yurtdışına tanıtılacak. Açık çağrıya son başvuru tarihi 31 Ağustos 2016.