kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

poşe’de yeni sergi: “Hemoglobinler & Karıncalar”

22 Nisan 2021

poşe, 16 Nisan – 14 Mayıs 2021 tarihleri arasında Marina Papazyan’ın son dönem çalışmalarını bir araya getiren “Hemoglobinler & Karıncalar” başlıklı ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Hemoglobinler & Karıncalar, Mircalla adında bir vampirin yaşama musallat oluşuna dair Marina Papazyan’ın yazdığı metin, ve bu anlatının yörüngesindeki malzemeler, kimyasal tepkimeler ve ses parçalarıyla oluştu. Son zamanlarda kendisini hayaletin melankolik cisimsizliğinin karşısında, ölmeyi başaramamanın ve hıncın vücut bulmuş hâli olan vampir motifine kaptıran sanatçı; Mircalla’yla arasındaki mesafeyi, ikisininde adının baş harfi olan M ile kapattı. Kendini de onun hikayesine bulaştırdı. Dirilmenin gerçekleştiği andan terapi odasına, M yaşayanların dünyası üzerinde hak iddia eden çelişkili bir karakter. Yeni edindiği dünya algısı, birinci tekil şahsa geçişini kolaylaştırırken, kendine ait bir gerçeklik hissiyle beraber erotizme de alan açıyor.