kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SALT

Programcı

15 Nisan 2022

SALT, Araştırma ve Programlar ekibinde bağımsız çalışabilen ve yüksek motivasyonlu bir Programcı arıyor. Programcı, SALT’ın yapılarında ve çevrimiçi gerçekleştirilen seçili projelerin üretimiyle sorumludur. Programcının görevi araştırma tabanlı dinamik ve dengeli programlar ve sergi üretmeyi içerir. Bunlar arasında projelerle ilişkili gösterim ve konuşma gibi programlar düzenlemek; iş birliği ve benzeri katılımcı girişimleri organize etmek; katılımcı ve seyirciler ile diyalog kurabilen programlar geliştirmek ve öğrenme programları tasarlamak bulunur.

İş Tanımı:

 • Sektördeki yerel ve uluslararası değişimleri takip etmek, uygun projelerin kurum için kullanılmasına yönelik çalışmalara destek olmak, organizasyonel etkinliği artırmak ve geliştirmek üzere yeni yöntemler önermek.
 • Görsel pratiklerle ilişkili eleştirel, sosyal ve kültürel konularda bilgi ve donanım sahibi olmak.
 • SALT Programlar ile üçüncü şahıslar/kurumlar arasında, yazılı ve sözlü iyi ilişkiler kurmak.
 • İlgili kaynak geliştirme, bütçe plânlama ve uygulama, efektif finans yönetimi ve raporlamaların takibini yapmak.
 • Operasyonel takvimi koordine etmek, program tarih çizelgelerinin düzenli takibini gerçekleştirmek.
 • Kurum politikaları ve ilgili programa uygun ilke ve sözleşmelerin oluşturulması, uygulanması ve devamlılığı konusunda SALT Programlar ekibiyle koordineli şekilde çalışmak.
 • Sergi kurulum ve bakım süreç ve çalışmalarını idare etmek.
 • Yerel ve uluslararası sanat eseri nakliyeleri ve diğer malzeme nakliyelerinin koordinasyonunu sağlamak. Nakliye ile ilgili (sandıkların yapımı, eserlerin paketlenmesi ve durum kontrolü dâhil) tüm ayrıntıları takip ve kontrol etmek.
 • Her bir serginin profesyonel düzeyde dokümantasyonunu yürütmek ve sergiye dair tüm çıktıların düzgün ve bütünsel şekilde arşivlenmesini sağlamak.
 • Farklı kurumsal yapılanmalarla iş birliği içerisinde ve etkin şekilde çalışmak ve kurumlar ile yazışmaları ve paylaşılan dokümanları düzenli olarak kayıt altına almak.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

 • Sanat Tarihi, Mimarlık, Tasarım Tarihi, Müze Çalışmaları alanında lisans eğitimi ve/veya bunlara eşdeğer (belgeli) bir iş deneyimi,
 • Bir kamu kurumu, kültür kurumu veya müze için sergi geliştirme veya bu alanda bir kurum bünyesinde 8-10 yıllık yaratıcı üretim deneyimi,
 • Çok iyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi (2. yabancı dil bilgisi tercih sebebidir),
 • Bütçe, proje yönetimi ve iş takibi konularına hâkim olma,
 • Motivasyonu yüksek, güçlü iletişim ve ikna yeteneğine sahip, temsil yeteneği kuvvetli,
 • Zaman yönetimi ve organizasyon yeteneğine sahip,
 • Analitik düşünebilen, detaylara önem veren,
 • Esnek çalışma ortamı ve saatlerine uyum sağlayabilen,
 • Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini tamamlamış,
 • MacOs, Google Drive uygulamaları ve MS Office programları kullanımını da içeren iyi derecede bilgisayar bilgisi.