kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Protocinema’da yeni sergi: “Bitcoin Madenciliği ve Etnik Azınlıkların Saha Kayıtları”

5 Eylül 2019

Protocinema, 6 Eylül – 5 Ekim 2019 tarihleri arasında Liu Chuang’in Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities (2018) (“Bitcoin Madenciliği ve Etnik Azınlıkların Saha Kayıtları”), başlıklı yeni üç kanallı video yerleştirmesine ev sahipliği yapıyor.

Küratör / araştırmacı Yang Beichen ile araştırılmış olan bu çalışma, güneydoğu Çin’deki hidrolik projeleri ile Bitcoin madenlerini, bir enerji ve bilgi alışveriş zinciri olarak birbirine bağlar. Bu video yerleştirme, ses, müzik ve sinema yörüngesindeki gelişmeler arasında, ve teknolojilerin tüm dünyada ve tarih boyunca toplumlar üzerindeki etkisinin içinden çizgiler çizer.


Bugün, dünyanın bilgi işlem gücünün yaklaşık yüzde 70’ini kaplayan bitcoin madenleri, hidroelektrik alanında zengin olan Zomya bölgeleriyle örtüşen Güney Asya’da yer alıyor. Bu video yerleştirmedeki etnik azınlıklar da özellikle bu bölgeye işaret ediyor. Çin’in jeopolitik rolü, bu teknolojinin kendisi gibi hızlı bir değişimin ortasında oluşuyla, bu çalışmanın duyarlılığını vurgular. Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minoritiestek bir anlatıda, görünürde birbirine benzemeyen konuları örüyor: Bitcoin madenciliği ve etnik azınlıkların saha kayıtları. Bu iki altyapının kökenleri modern ulusların tarihi ile iç içe geçmiştir: Bunlardan biri modern ulusların bilgi sistemlerini inşa etmek için modern kayıt ve fotoğraf teknolojilerinin yanı sıra müzeleri ve arşivi kullanan bir kültür teknolojisidir; diğeri ise merkezi bir ulusal para birimi sisteminden çıkmanın yolunu araştıran, internette var olan sanal bir para birimi teknolojisidir – ki bu para teknolojisi etnik azınlıkların hediye ekonomisiyle bazı benzerlikleri paylaşır.

Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities saha çalışmasının bir parçası olarak bitcoin madenlerinin yoğun olduğu bölgeleri dronlarla taramakla kalmaz, aynı zamanda erken donem arşiv görüntülerini ve iki ünlü bilim kurgu filmini alıntılar: ikisi de 1970’lerde yapılmış olan Spielberg’in “Üçüncü Türden Yakınlaşmalar” ve Tarkovsky’nin “Solaris”i. Üç kanallı video, filmlerdeki uzaylı karakterlerin seslerinin ve görüntülerinin kaynaklarını analiz eder ve aslında antropologların alan araştırması sırasında farklı etnik azınlıklardan biriktirdikleri görsel ve işitsel arşivlerden alındıkları sonucuna varır. Dünyanın maddi belleği olarak, jeolojik yüzeyde bulunan enerji, ulustan kaçan sanal bir para birimine soyutlanır. Her ikisi de yeryüzüne harici, geniş kapsamlı ötekinin inşasına katılır.