kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Rampa’da yeni sergi: İkâme

28 Eylül 2016

Rampa, 29 Eylül – 12 Kasım 2016 tarihleri arasında “İkâme” adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, Judith Butler ile Athena Athanasiou‘nun, Yoksunlaşma: Siyasal Olanda Edimsellik (Dispossession: The Performative in the Political) adlı kitabında ele aldıkları ana fikir doğrultusunda yoksunlaşmanın çeşitli boyutlarına bir bakış niteliği taşıyor.

Nicole O’Rourke ve Esra Sarıgedik’in küratörlüğünü üstlendikleri sergide, Murat Akgündüz, Vahap Avşar, Hera Büyüktaşçıyan, Cansu Çakar, Aslı Çavuşoğlu, Hakan Gürsoytrak, Huo Rf, Servet Koçyiğit, Civan Özkanoğlu, Hasan Özgür Top, Michael Rakowitz, Pipilotti Rist, Erinç Seymen, Yaşam Şaşmazer, Seçil Yersel ve Clemens von Wedemeyer’in eserleri yer alıyor.