kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

REM Art Space’in yeni sergisi: Heterotopya

20 Nisan 2017

REM Art Space, 13 Nisan – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gizem Yiğen, Özgenur Geris ve Teri Altaras’ın eş küratörlüğünde “Heterotopya” adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Video, yerleştirme ve dijital heykel gibi yeni medya disiplinleri ile üretilmiş çalışmaları bir araya getiren Heterotopya sergisi, izleyiciye deneyimsel bir alan sağlıyor.

“Heterotopya” kelimesi Fransız filozof Foucault’nun mekân mimarisini çözümlerken kullandığı bir kavram olarak. Özellikle sanat mekânları, birleştirici niteliğiyle heterotopik bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.

Eserlerinde seyirci ile ortam arasında ezber bozan ilişkiler kurarak, dijital ve fiziksel dünyaların melez alanlarını inceleyen Refik Anadol, Veri Kumaşı isimli çalışması ile evrensel veri kümelerine odaklanarak geleneksel mekân algısını zorlayıp post-dijital dünyada var olmayı sorguluyor.  Ozan Türkkan’ın VR (sanal gerçeklik) immersive media (çevreleyen medya) enstalasyonu Substance ise dış dünya ve mekânla olan ilişkiyi soyutlayarak izleyiciyi en tanıdık olan ama mevcut bilinçle deneyimleyemediği için bir o kadar uzak kalan “öz”üne götürüyor.

Hareket, mekân, zaman ve tekrar gibi kavramları temel alan çalışmaları ile bilinen Erdal İnci ise hipnotik etkiler taşıyan ve zaman sayesinde oluşan ama hareketler ilerledikçe zamanı ilerlemeyen görüntüler ile zaman algımız üzerinde oynuyor. Server Demirtaş, temelde analog olan insan yaşamından dijital yaşama geçişte duyularımızla kurduğumuz dünyayla alışıldık ilişkimizi radikal bir biçimde dönüştürüyor.

DECOL bünyesinde yer alan sanatçılardan Hakan Gündüz ve Hazal Döleneken’in Haraka isimli deneysel çalışması görsel işitsel süreci temel alarak, alan ve hareket kavramını yeniden tanımlarken kişinin zaman ve mekân ile olan ilişkisi, dijital ortamda yeniden tasarlanıyor. Buşra Tunç’un Devre Dışı adlı çalışması ise; galeri mekânın girişinde oluşturduğu üretilmiş yeni alan ile heterotopik mekâna eklemlenen bir geçiş alanı denemesidir.