kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Reseo Conference 2019 Brüksel’de düzenleniyor

8 Temmuz 2019

RESEO Conference 2019, “Getting Closer: Authentic Collaboration Through Opera, Music and Dance” başlığıyla 26 – 28 Eylül 2019 tarihleri arasında European Network for Opera and Dance Education (Reseo) tarafından Brüksel‘de gerçekleştiriliyor. Konferans, La Monnaie / De Munt işbirliği ile düzenleniyor.

Avrupa’daki “Get Close to Opera” projesinden ilham alan RESEO Conference 2019, La Monnaie / De Munt ile birlikte farklı sosyal ve kültürel geçmişlere sahip gruplarla ve çeşitli yeteneklerle eğitim çalışmalarına göz atmaya, toplumsal farkındalığa çeşitli yaklaşımları analiz etmeye ve daha geniş bir düzeyde, kültürün Avrupa toplumuna neler sunabileceğini keşfetmeye davet ediyor.

Opera, müzik ve dans eğitimi giderek yerel topluluklarla bağlantı kurmak için geçerli bir araç olarak kabul edilmektedir. Katılımcı kültürlerarası projeler, toplulukları kendi yaratma kapasitelerini keşfetmelerine izin verirken, aksi takdirde temas etmeyecek olan gruplar arasında değiş tokuş yapmayı sağlıyor.

Ancak, katılım sürecindeki zorluklar nelerdir ve sanat eğitimi profesyonelleri bunları nasıl aşabilir? Bu gün ve yaşta erişilebilirlik ne demektir ve katılımcı yapımlar mümkün olan en geniş kitleyle nasıl bağlantı kurabilir? Sanat eğitimcileri kendi uygulamalarını keşfetmeye ve geliştirmeye nasıl devam edebilir?