kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SAHA, bağımsız sanat inisiyatiflerine desteğini sürdürüyor

15 Aralık 2020

SAHA‘nın Sürdürülebilirlik Fonu kapsamında bağımsız sanat inisiyatiflerine yaptığı açık çağrıya 8 kentten gelen 33 başvurunun sonucu belli oldu.

2021 yılı boyunca fondan yararlanması planlanan bağımsız inisiyatifler: 5533 (İstanbul), Are Projects (Antalya), AVTO (İstanbul), Çözümsel Sanat Topluluğu (Mersin), Darağaç (İzmir), Kendine Ait Bir Oda (İzmir), Loading (Diyarbakır), NOKS (İstanbul), Orta Format (Dijital) ve Performistanbul (İstanbul).

Pandemi döneminin olumsuz etkilerini göz önüne alarak fona ayırdığı kaynağı artıran SAHA, Türkiye’den 5 farklı kentte ve dijital mecrada faaliyet gösteren 10 bağımsız sanat inisiyatifine 15.000 ile 30.000 TL arasında toplam 192.000 TL net fon sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda aynı fondan yararlanan 5533, AVTO, Loading, NOKS, Orta Format ve Performistanbul’a pandemi sürecinde de desteğini artırarak devam ettirmeyi gerekli gören SAHA, İzmir’den iki ayrı inisiyatife ve ilk kez Antalya ve Mersin kentlerindeki inisiyatiflerin programlarına destek oluyor. Fon kapsamındaki inisiyatiflere yıl boyunca ihtiyaçları doğrultusunda birbirleriyle iletişimde olmaları, yeni bağlantı ve işbirlikleri araştırmaları için yardımcı olunuyor.

SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu: Türkiye’de bulunan ve kâr amacı gütmeyen bağımsız sanat inisiyatiflerinin gelişimine katkıda bulunmak, kamuya açık program ve etkinliklerinin sürekliliğini desteklemek amacıyla SAHA Derneği tarafından 2014’te kuruldu. SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu, 2014-2015 yılında 5533, Pasaj ve Torun; 2015-2016’da Apartman Projesi, BAS, m-est, Torun ve Videoist; 2016-2017’da Corridor Project Space, MARS, Orta Format, Space Debris ve TOZ Artist Run Space; 2017-2018’de Loading, MARS, OJ, Orta Format ve Tasarım Bakkalı tarafından kullanıldı. SAHA, 2018-2019 döneminde fonun kapsamını genişleterek 5 farklı kentte faaliyet gösteren AVTO, Hayy Açık Alan, Loading, NOKS, Performistanbul, sub ve Torun’a toplam 100.000 TL’lik kaynak sağladı. 2019-2020 döneminde ise 5 farklı kentte ve dijital mecrada faaliyet gösteren A4 Açık Sanat Alanı, AVTO, Eldem Sanat Alanı, Karantina, Loading, Orta Format, Performistanbul ve sub’a toplam 120.000 TL’lik desteği paylaştırdı.