kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SAHA’nın Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu kazananları belli oldu

6 Aralık 2018

SAHA tarafından kâr amacı gütmeyen bağımsız sanat inisiyatiflerinin gelişimine katkıda bulunmak, kamuya açık program ve etkinliklerinin sürekliliğini teşvik etmek amacıyla oluşturulan Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu kapsamında bu yıl açık çağrıya gelen 31 başvuru değerlendirildi.

2018-2019 dönemi için inisiyatiflere verdiği desteği artırarak toplam 100.000 TL’ye çıkartan SAHA, Türkiye’nin 5 farklı kentinde faaliyet gösteren 7 sanat inisiyatifine destek sağlayacak: Avto, Hayy, Loading, Noks, Performistanbul, Sub ve Torun. SAHA, başvurular içinde ilk kez destek vereceği inisiyatiflerin yanı sıra 2017 yılında Diyarbakır’da kurulan ve geçtiğimiz yıl destek fonundan yararlanarak başarılı bölgesel ve uluslararası programlar geliştiren Loading ile işbirliği kapsamını genişleterek sürdürüyor.

AVTO: AVTO güncel ve kritik konulara dair araştırma projeleri ve sanat pratikleri içerisinde deneysel yöntemler, bilimsel anlayış ve nesnel düşünceyi teşvik etmeyi amaçlar. Geleneksel bir sergi mekanı olarak faaliyet göstermek yerine soru sorar, araştırır ve birlikte öğrenmeye yönelik programlar üretir. Deneme, yanılma ve keşfetme için elverişli koşulları sağlama vazifesiyle hareket eden AVTO, kendini disiplinler arasında veya ötesinde konumlandırmaz. Muhalif düşüncelerden, geleneksel olmayan yöntemlerden ve eleştirel bakış açılarından faydalanır.

Hayy Açık Alan: Hayy Açık Alan sanat üretiminin ve tüketiminin merkezi varsayılan İstanbul yerine, merkezin dışında İzmir’de , kentin kendi dinamikleri ile varolarak bir şeyleri ithal etmek yerine bulunduğu şehrin üretimleriyle, kaynaklarıyla iletişim kurarak verimli bir iletişim ortamı sağlamayı amaçlar. Bunu yaparken aracı bir pozisyonda durarak, periferilerde üretenleri biraraya getirir. İzmir’deki sanat üretimi ve yaratıcılığın yanısıra, ara rollere dair öneriler sunmayı amaçlar: sanat yazını, güncel sanat ve çevresindeki disiplinlerle ilişki, sanat alanının sanatçıdan başka aktörlerine dair bilgi ve deneyimlere, ilişkilere dair olanaklar sağlamayı misyon edinir.

Loading: Loading, Bir mekân iyidir…’sözüyle, kâr amacı gütmeyen, Diyarbakır merkezli bağımsız bir sanat mekânı olarak 2017 yılında, Diyarbakır’da yaşayan ve üreten sanatçılar Erkan Özgen, Cengiz Tekin ve Şener Özmen tarafından kuruldu. Kuruluş amacı Diyarbakır’da yaşayan ve üreten sanatçıları tek çatı altında birleştirmekten çok, sanatçıların düşünce, üretim ve proje aşamalarında karşılaştıkları sorunları konuşarak çözmek, kentin 2000’li yılların ilk çeyreğinden bugüne gelen güncel sanat pratiklerini arşivlemek, çeşitli etkinlikler ile Diyarbakır’ın uluslararası alandaki sanatsal farkındalığını ve etkileşimini güçlendirmektir.

NOKS: NOKS, 2017 yılının kasım ayında Elvan Ekren ve Volkan Kızıltunç tarafından kurulmuş, Kadıköy, Yeldeğirmeni’nde yeralan ortak bir çalışma, üretim ve sergileme alanıdır. Bağımsız, kültürlerarası işbirliklerinin ve disiplinlerarası etkileşimin ön planda tutulduğu bir yapı yaratmayı hedefler. Zaman bazlı sanatları merkezine alan, kolektif, süreç odaklı, mekâna özgü deneyler üzerinden diyaloğu ve etkileşimi destekleyen, resmi olmayan bir platform sunar. Sergi, konuşma, atölye çalışmalarının yanı sıra uzun soluklu kültürel projeler gerçekleştirir.

Performistanbul: Uluslararası Performans Sanatı Platformu Performistanbul, uluslararası alanda sanatçı ve kurumlarla çalışarak yaratıcı üretimleri desteklemek ve performans sanatını daha fazla izleyiciye ulaştırmak amacıyla, Ocak 2016 yılında Simge Burhanoğlu tarafından kuruldu. Performistanbul, performans sanatçılarını bir çatı altında toplayarak, sanatçıları farklı projelerle buluşturuyor ve mekâna özgü performanslar üretilmesine olanak sağlıyor. Platform bu yıl itibariyle, uluslararası canlı sanat arşivi, dokümantasyonu ile yayınlarının bulunacağı ve 7000’in üzerinde kaynağın bir araya geleceği Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı’nın (PCSAA) temellerini attı.

sub: Çanakkale’de Nisan 2017’den itibaren fonksiyon kazanmaya başlayan, çalışma, ikamet ve sergileme alanı olarak işletime geri döndürülmüş kültürlerarası bir yapılanma ve alan olan Sub, sanatın toplumsal dolaşımında yeni kanallar keşfetmeyi amaçlayan, izleyici ile etkileşime girmek isteyen araştırmacı, yazar, fotoğrafçı, sanatçı ve kuratörlerle işbirliği yaparak iletişim temelli, temasa açık ve transparan bir yapılanma önerir. Gençlerin kendilerini çevreleyen güncel meseleleri yaratıcı ve özgürce ifade etmek için ilham ve motivasyon bulabilecekleri alternatif ve güvenli bir alan yaratmayı amaçlar.

Torun: Sanatsal üretimde barınan duygulara sadık bir ortamı ayakta tutmak ve sanatçılara işlerini özgürce paylaşabilecekleri bir olanak yaratmak amacıyla kurulup büyüyen Torun, 2018 Ekim ayında açılan yeni mekânında, kitabın bir sanat yapıtına yakınlaştığı doğrultudaki üretime odaklanan, sergiler, sunumlar ve atölyelerden oluşan bir program geliştirirken, sanatçılar tarafından üretilen kitapların Ankara’da daha geniş bir izleyiciye ulaşması için çalışır.