kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sakıp Sabancı Müzesi’nden yeni bir proje: “Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması”

4 Kasım 2019

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Arşiv ve Araştırma Alanı digitalSSM yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması” başlıklı bir projeyi hayata geçiriyor. Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle Kasım 2019 – Ocak 2020 tarihleri arasında birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak proje, 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde Sakıp Sabancı Müzesi‘nde düzenlenecek paneller ve atölye çalışması ile başlıyor.

Proje ekibinde Sabancı Üniversitesi’nden Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Üyesi Selçuk Artut, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Cemal Yılmaz ve Sakıp Sabancı Müzesi Dijital Koruma Uzmanı Osman Serhat Karaman yer alıyor.

Proje kapsamında Universität der Künste Berlin, Center for Art and Media Karlsruhe (ZKM), Institut national de l’audiovisuel (INA), Rhizome ve TATE gibi birçok kurumdan katılımcının katılacağı etkinlikler 15 Kasım’da “Yazılım Tabanlı Sanatın Korunması” başlıklı panel ile başlayacak ve aynı gün “İnternet Sanatının Korunması” başlıklı bir konferansla devam edecek. 16 Kasım günü ise “Zamana Dayalı Medya Konservasyonu” konulu bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Sanat koleksiyonları artan bir eğilimle, hem üretimi (video, ses, imaj, kod, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, kinetik, sayısal ve fiziksel melez birliktelikler) hem de sergilenmesi/çalıştırılması (yazılım, donanım) teknolojiye bağlı olan sanat eserlerini kapsıyorlar. Bu tür sanat eserlerinin, teknolojideki hızlı dönüşüm göz önüne alınarak geleceğe nasıl taşınacağı sorusu ise kültürel mirasın korunmasında sorumluluğu olan tüm kültür kurumlarını etkileyen zorlu bir mesele olarak ortaya çıkıyor.

Farklı kurumlardan akademisyenler, medya ve dijital sanat konservatörleri, yazılım mühendisleri, araştırmacılar, sanatçılar, sanat profesyonelleri ve bilgi yöneticilerinin katılımıyla proje kapsamında tartışmaya açılacak sorular şu şekilde sıralanabilir:

  • Teknolojik sanat eserlerini neden ve nasıl korumalıyız?
  • Teknolojiyi kullanan sanat eserlerini nasıl tanımlamalı ve sınıflandırmalıyız?
  • Yazılım, teknolojik sanat eserlerinin korunmasında nasıl bir rol oynayabilir?
  • Teknolojik sanat eserleri, yazılım sistemlerinin, donanım ve ağ altyapısının eskimesi tehlikesine karşı nasıl korunabilir; bu eserlerin geleceğe kalabilmesi için hangi önlemleri almalıyız?
  • Teknolojik sanat eserlerinin, teknolojide meydana gelen gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi, orijinal konumlarının ve tarihsel niteliklerinin yitirilmesine yol açar mı?
  • İnternet ortamında ya da internet teknolojileri kullanılarak ortaya çıkarılan sanat eserlerini nasıl koruyabiliriz?
  • Web arşivleri, teknolojik sanat eserlerini temsil etme ve korumada nasıl bir kaynak işlevi görür?
  • Teknolojik sanat eserlerinin korunmasında sanatçının, küratörün, koleksiyon yöneticisinin ve konservasyon uzmanının başlıca sorumlulukları neler olmalıdır?
  • Günümüzde müzeler, teknolojik sanat eserlerini koleksiyonlarına nasıl dahil ediyorlar ve koruyorlar?
  • Teknolojik sanat eserlerinin gelecekte de erişilebilir olması için ne tür etkin stratejiler geliştirebiliriz?