kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SALT Araştırma Fonları 2022 başvuruları başladı

26 Ocak 2022

SALT tarafından 2013 yılından beri verilen ve bu zamana kadar toplam 62 projenin destek aldığı SALT Araştırma Fonları için 2022 başvuruları başladı. Fonlar, Türkiye’nin İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e iki yüzyıllık kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında özgün belge edinimi ve araştırma hedefli projeleri teşvik ediyor.

2022’de desteklenecek araştırma projelerinin her birine 15.000 TL’lik fon sağlanacak. Başvurular iki aşamada tamamlanacak. 21 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’e kadar süren ön başvurular ile içeriğin konu, dönem ve araştırma alanı bakımından uygunluğunun belirlenmesi amaçlanıyor. Bu aşamayı geçen aday projeler için 21 Mart Pazartesi’ye kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından sonuçlar, 21 Nisan Perşembe günü duyurulacak. Desteklenen projelerin çıktılarıysa, Aralık ayında düzenlenecek bir sunum programıyla herkesin erişimine açılacak.

Fon; toplumsal değişim ve dönüşümleri yansıtan yerel örnekleri disiplinlerarası ve çok yönlü bakış açılarıyla inceleyen, böylece yeni kaynakları görünür kılan veya genelgeçer kanıların güncel bulgularla sorgulanmasına olanak tanıyan çalışmalara yöneliktir. Bu doğrultuda, kurumun arşiv koleksiyonlarını yorumlayacak veya uzun soluklu araştırmalarına eklemlenebilecek nitelikteki içeriklere, değerlendirme aşamasında öncelik tanınır.

Bu yılki değerlendirme süreci Farah Aksoy (SALT), Deniz Artun (Galeri Nev), Doç. Dr. Bülent Batuman (Bilkent Üniversitesi), Doç. Dr. Burak Onaran (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh’un (SALT) yer aldığı Seçici Kurul tarafından yürütülecek.

Başvurular, SALT Araştırma’nın odaklandığı çalışma alanları kapsamına giren araştırma projelerine açıktır. Kent, toplum ve ekonomi tarihi araştırmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı ve 20. yüzyıl Türkiye’sinin sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin çalışmalar ile kent araştırmalarını kapsar. Mimarlık ve tasarım araştırmaları, 1950’ler sonrası Türkiye’de mimari pratikler ve tasarım yaklaşımlarına ilişkin, basılı kaynakların dışında kalan veya mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar getiren içeriklere yöneliktir. Bu bağlamda çeşitli konular, alanın süreç içerisindeki gelişimini yansıtacak şekilde, tasarım nesnelerinden yapılı çevreye farklı ölçeklerde işlenebilir. Sanat araştırmaları, 1950’lerden itibaren bölgesel ve uluslararası çerçeve ve ilişkiler içerisinde yerel sanat tarihi yazımları ile mevcut kaynakların yeniden ele alınmasını sağlayacak materyal incelemelerini içerir.