SALT Araştırma Fonları’yla desteklenecek projeler belirlendi

22 Nisan 2016

SALT‘ın 2013’te oluşturduğu; mimarlık ve tasarım, sosyal ve ekonomik tarih ile güncel sanat alanlarında özgün belge edinimi ve araştırmayı hedefleyen araştırma projelerine verilen SALT Araştırma Fonları’nın 2016 yılında destekleyeceği projeler belli oldu.

Sibel Bozdoğan, Merve Elveren (SALT), Lorans Tanatar Baruh (SALT), Meltem Toksöz ve Zeynep Yasa Yaman’dan oluşan seçici kurul tarafından toplam 173 başvuru arasından 8 proje seçildi. Araştırma bulguları, Aralık 2016’da araştırmacıların sunumlarıyla tartışmaya açılacak.

SALT Araştırma Fonları 2016 Projeleri:

“Yerel ile Ulusal Arasında: Erken Cumhuriyet İstanbul’unda Modernlik, Kentsel Dönüşüm ve Tarihi Miras (1923-1950)”, Ümit Fırat Açıkgöz

Erken Cumhuriyet dönemi İstanbul’unda kentsel dönüşüm planını yapan (Prost), uygulayan (Belediye), sürece dâhil olan (Eski Eserleri Koruma Encümeni, Vakıflar vd.) ve finansman sağlayanlar (Ankara) ile mülk sahipleri, tarihi anıtların korunmasını isteyenler ve modern bir kent talep edenler arasındaki karmaşık ve çok boyutlu müzakere sürecinin analizi.

“Doğu’nun Elektriklenmesi”, Esra Bakkalbaşıoğlu

Türkiye’de ulus inşası ve modernleşme sürecinde kamu hizmetleri, özellikle de elektriklendirmenin, devletin Kürt vatandaşlarıyla ilişkisinden ne şekilde etkilendiği ve bunu nasıl dönüştürdüğüne dair bir analiz.

“Ermeni Altınları ve Definecilik”, Önder Çelik

Maddi çevrenin büyü, söylenti ve teknik bilgiyle nasıl bir etkileşime girdiğini; bir zamanlar Ermenilerin evleri, kiliseleri, mahalleleri olan yerlerdeki izler ve kalıntıların defineci dünyasında ne türlü bir tarihsel bilinç oluşturduğunu irdeleyen bir araştırma.

“Merlyn Solakhan’ın Filmlerinin Türkiye Sineması’ndaki Yeri”, Burak Çevik

Türkiye’deki sinema sanatı anlayışında kırılma yaratan Tekerleme (1985) filminin konumunu, yönetmeni Merlyn Solakhan’ın sinema pratiği üzerinden inceleyen bir araştırma.

“Menfaat, Rıza ve Mülkiyet: Türkiye’de Görsel Sanatlar ve Hukuk”, F. Ali Taptık ve H. Duygu Türemez

Görsel sanatlar ve hukuk arasındaki bağlantıyı, yasaların yorumu, mahkemelerin kanaati, sanatçı ve davacıların ilişkileri temelinde eleştirel bir şekilde ele alan bir araştırma.

“Kurgusal İstanbul”, Nil Tuzcu

20. yüzyıl boyunca İstanbul’da değişen gündelik hayat akışını farklı kimlikler üzerinden okuyan ve görselleştiren web tabanlı interaktif bir platform.

SALT Araştırma Dr. Mehmet Bozdoğan Fonu Projeleri:

“‘Hermana’ 20. Yüzyıl Ankara Yahudileri Görsel Araştırma Projesi”, Enver Arcak

Ankara Musevi Cemaati’nin 20. yüzyıldaki sosyal, ekonomik ve kültürel gündelik yaşamına odaklanan tekli ve çoklu ekran sunumu.

“Birinci Boğaz Köprüsü’nün Ardından Gündelik Hayatta Değişimler: İstanbul Barosu Kayıtlarının İzinden 1970’lerde İşyeri-Konut İlişkisi”, Murat Tülek

Birinci Boğaz Köprüsü’nün kullanıma açılmasından önce ve sonra yayımlanmış olan iki baro levhası temelinde, işyerleri ve konutların ne şekilde etkilendiği ve bunun sonucunda bireylerin şehirdeki hareketleri, zaman kavramları ve gündelik hayat pratiklerinin nasıl değiştiği üzerine bir araştırma.