kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SALT Beyoğlu’nda Mekânsal Müdahale Program Serisi

7 Kasım 2018

SALT Beyoğlundaki Açık Sinema’da, Gülçin Aksoy’un yürütücülüğünde GÖLGEYE OTURMAK başlıklı mekânsal müdahale atölyeleri gerçekleştirilecek. 10-11 Kasım ve 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak onar kişilik atölyelerde “yeşil alan” fikri ve pratikleri sorgulanacak.

Şehirlerde gitgide daralan ve çoğunlukla sadece bakılan bir yer olan yeşil alan, aslında kapsamlı bir canlı yaşamını barındırıyor. Bu bağlamda sanatçının atölye kurgusu, katılımcılarla gri koltuk kılıflarını “yolma” ve bu yolla kumaşın alt katmanlarında gizli bir deseni ortaya çıkarırken yeşil alan düşünce ve pratiklerinin değerlendirilmesine dayanıyor. Üç atölye sonunda görünür kılınacak desenin, Açık Sinema’nın günlük kullanım akışında dönüşmeye devam etmesi planlanıyor.

Atölyelere katılım için ad, soyadı ve iletişim bilgileri public.programs@saltonline.org adresine gönderilebilir. Program dili Türkçe’dir.