kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SALT Galata’da küratöryel arşivler üzerine bir konuşma

7 Aralık 2018

SALT‘ın yeni e-yayını, Michela Alessandrini‘nin hazırladığı, “Curatorial Archives in Curatorial Practices” lansmanına paralel olarak, Charles Esche, Vasıf Kortun, Meriç Öner ve yazar arasında, küratöryel arşivlere farklı yaklaşımları tartışmak ve bağlamsallaştırmak için SALT Galata’da bir konuşma gerçekleşecek.

8 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek program, kültürel kurumlar içerisindeki küratöryel arşivleri, sundukları anlatıların bir analizi ve sergiledikleri stratejileri kullanarak kapsamlı kültürel, ekonomik ve politik perspektifler önermeye odaklanacak.

Geçtiğimiz 15 yılda, arşivler, toplumların yalnızca geçmişle değil, aynı zamanda insanlığın şimdiki ve geleceği ile uğraşma biçimlerinde de merkezi bir yer edindi. Daha spesifik bir notta, sanatçılar, çalışmalarıyla arşiv fikrini sorgulamakta ve sanat tarihçileri, alandaki arşivlerin rolünü yeniden düşünüyorlar. Küratör belirli bir figür olarak halihazırda çok sayıda çalışmanın konusu haline gelmiş olsa da, çağdaş uygulamaların şekillendirilmesinde küratöryel arşivlerin elverişli potansiyeli henüz kapsamlı bir şekilde araştırılmış değil.

“Curatorial Archives in Curatorial Practices”, uluslararası küratörler ile kendi arşivleri ve onları kavradıkları ve anladıkları on dokuz röportajdan oluşan bir koleksiyon. E-yayın, küratöryel arşivlerin, nesnel araştırmalar için birincil kaynaklar olarak kullanılabilecekleri kadar, küratöryel vizyonların ortaya konulduğu sistemler veya operasyonel yapılar olarak görülmesi fikrini açıklığa kavuşturuyor. Bunlar, pratiğin ifade edildiği bir yer, bireysel ve kolektif metodolojilerle tartışmaya girilebildiği bir “salon” olarak düşünülebilir.

Program dili İngilizce’dir. “Curatorial Archives in Curatorial Practices”, PDF ve EPUB formatında 7 Aralık 2018 tarihinde saltonline.org adresinde erişime açık olacak.