SALT Sineması 2 Ekim’de Ankara’da başlıyor

27 Eylül 2019

SALT tarafından Avrupa müzeler konfederasyonu L’Internationale’nin Our Many Europes [Avrupalarımız] projesi kapsamında hazırlanan SALT Sineması, 2 Eklim – 20 Kasım 2019 tarihleri arasında sekiz haftalık bir programla Ankara’da Oran’daki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Yeni bir dünya düzeninin kurulduğu 1990’lar, nice toplumsal dönüşümün meydana geldiği, gündelik alışkanlıklar ve gelecek beklentilerinin değiştiği, şehir mekânının 21. yüzyıl tasarılarına göre biçimlendirilmeye başlandığı bir dönem oldu. Soğuk Savaş sonrası siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler “küresel kent” ve “markalaşma” etiketi altında yapılı çevreye yansıdı. SALT Sineması, bu on yılın coğrafyaya göre ayrışan etkilerine Avrupa şehirleri odağında bakıyor.

90’lar bugüne ne kadar yakın, ne kadar uzak?

Berlin Duvarı’nın yıkılması ve SSCB’nin dağılmasının ardından Avrupa, iş birliği politikalarıyla ortak para birimi ve vatandaşlığa dayalı bir siyasi ve ekonomik örgütlenme etrafında yeniden tariflendi. Bireysel özgürlük alanları, internetin sivil kullanıma açılması ve mobil iletişimin artması kadar çeşitli seyahat serbestliği anlaşmalarıyla genişledi. Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı seçimle göreve gelirken kıtadaki etnik çatışmalar iç savaşlara neden oldu. Benzer şekilde Avrupa’da, AB’nin ancak 2000’lerde hukuki düzlemde tartışmaya açtığı savaşlar yaşandı. Toplumların ayrışma ve birleşme eğilimlerinin belirginleştiği, ABD’nin tek süper güç hâline geldiği söz konusu yıllarda, özellikle medya ve reklam vasıtasıyla tüketim kültürü gitgide yaygınlaştı.

Perşembe Sineması 2019 programından seçili filmleri başkentte sunan SALT Sineması, Sırbistan’dan İngiltere’ye, İtalya’dan Transdinyester’e uzanan bir şehir hikâyeleri seçkisiyle Avrupa’nın 90’lar mirasının günümüz dünyasındaki yerini sorguluyor.

PROGRAM

2 Ekim           Life Is Sweet [Hayat Tatlıdır]

Mike Leigh, 1990

9 Ekim           Camorra

Francesco Patierno, 2018

16 Ekim         Teret [Yük]

Ognjen Glavonić, 2018

23 Ekim         Berlin Babylon [Babil Berlin]

Hubertus Siegert, 2001

30 Ekim         Extinção [Yok Olma]

Salomé Lamas, 2018

6 Kasım         ZONA [Bölge]

Clayton Vomero, 2019 

13 Kasım       Solidarity [Dayanışma]

Lucy Parker, 2019

20 Kasım       Sobytie [Olay]

Sergei Loznitsa, 2015