kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SALT tarafından hazırlanan Hangi denizin çapası? 13 Mayıs’ta başlıyor

11 Mayıs 2017

SALT tarafından, Ankara’nın çok katmanlı kent dokusunu inceleme amacıyla hazırlanan yürüyüş programı Hangi denizin çapası?, 13 Mayıs – 24 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenleniyor.

Başkentin kayda değer sivil mimari örnekleri arasında yer alan çeşitli konut ve kooperatif yapıları ile park, meydan, anıt, heykel ve seramik panolarının inceleneceği beş ayrı kent yürüyüşünden oluşan program, aynı zamanda, kent dokusunu biçimlendiren sivil mimari üretimlerinin tarihsel açılardan ele almayı ve bu üretimlerin Ankaralıların kentle kurduğu ilişkideki yerini tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Ankara’ya dair bir efsaneye göre şehir, Mısırlıları deniz savaşlarında mağlup eden Galatlar tarafından kurulur ve “gemi çapası”na ithafla adlandırılır. Her tarihsel dönemde yeni katmanlar kazanmış olan Ankara’nın bugünkü kent imgesinde, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren inşasına ağırlık verilen devlet yapıları ile çeşitli mimar ve sanatçıların üretimi olan sivil mimari yapıları iç içe geçer.

Program

13 Mayıs, 13.30 Kızılay Sivil Mimari Turu

20 Mayıs, 13.30 Kavaklıdere Sivil Mimari Turu

3 Haziran, 13.30 Anafartalar Çarşısı Sırlı Seramikler Turu

10 Haziran, 13.30 Esat-Ayrancı Sivil Mimari Turu

24 Haziran, 13.30 Çankaya-Kavaklıdere Sivil Mimari Turu