kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SALT’ın yeni araştırma projesi: Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Tarihi

24 Ocak 2022

SALT tarafından Resim ve Heykel Müzeleri Derneği (RHMD) iş birliğiyle yürütülen ve derneğin 42 yıllık tarihine odaklanan Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Tarihi araştırma projesi kapsamında RHMD arşivi dijitalleştirilip kataloglandı ve 2018 yılında çevrimiçi erişime açılmıştı. Proje kapsamında hazırlanan ve tasarım ve uygulaması SALT tarafından yapılan internet sitesi de geçtiğimiz hafta yayınlandı.

RHMD, Türkiye’de güncel müzecilik konusunda kamuoyu oluşturmak, çağdaş müzecilik kavramına uygun yeni müze yapıları gerçekleştirmek, Resim ve Heykel Müzelerinin işlerliğini sürdürmeye yardımcı olmak ve yaygın sanat eğitimini kökleştirmek gibi amaçlarla 1980 yılında İstanbul’da kuruldu. Dernek, Türkiye sanat ortamına, güncel üretimlere alan açan sergiler, eğitim ve kamu etkinlikleri ile yeni bir müze kurulmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarla katkı sağladı.

2021 yılı boyunca süren araştırma projesi kapsamında, Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri dâhil olmak üzere derneğin kapsamlı bir etkinlik envanteri ve bibliyografyası oluşturuldu. Yeni kaynaklar bir araya getirilerek RHMD’nin değerli tarihinin gelecekteki çalışmalara vesile olması amaçlandı. RHMD iş birliğiyle yürütülen projenin internet sitesine, proje araştırmacıları Özge Gençel ve Vasıf Kortun ile Ayşe H. Köksal ve Necmi Sönmez’in yeni yazıları da eklendi.

RHMD araştırmasının yeni katkı ve yazılarla geliştirilmesi hedeflenmektedir. Araştırmaya yardım etmek isteyenler rhmd@saltonline.org adresine yazabilir.