kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SALT’ta Amatör Arşivcilik atölyesi

20 Şubat 2018

SALT Galata, 24 Şubat günü SALT Araştırma ekibi ile restoratör Nil Baydar‘ın yürütücülüğünde Amatör Arşivcilik atölyesi gerçekleştiriyor. Atölyede, SALT Araştırma’daki uygulamalar üzerinden arşiv kavramı ve amatör arşivcilik çalışmaları değerlendirilecek. Katılımcılarla belge ve kaynak türleri, kişisel olanaklarla koruma ve saklama yöntemleri ile sayısallaştırma, sınıflama, tanımlama ve erişim aşamaları incelenecek.

Atölye, kendi çabalarıyla arşivcilikle ilgilenen, çeşitli arşiv malzemelerine (fotoğraf, mektup, afiş, poster, ses kaydı, günlük vb.) sahip kişilerin katılımına açıktır. Katılımcılardan atölye süresince üzerinde çalışacakları arşiv malzemeleriyle dizüstü bilgisayarlarını yanlarında getirmesi beklenmektedir.

Atölye dili Türkçe’dir. Katılım ücretsiz ve 20 kişiyle sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: public.programs@saltonline.org
veya (0212) 334 2231

PROGRAM

14.00-14.10 Amatör arşivcilik nedir?

14.10-14.40 SALT Araştırma turu

14.40-15.00 Belge ve kaynak türleri

15.00-15.20 Sınıflama, tanımlama ve erişim

15.20-16.30 Koruma, restorasyon ve saklama

16.30-16.45 Ara

16.45-18.00 Gruplar hâlinde malzeme değerlendirme ve uygulama