kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“SALT’ta Araştıranlar” SALT Galata’da

23 Mayıs 2018

SALT Araştırma’da geliştirilen içeriklerin kamusal tartışmaya açılacağı ilk sunumlar, 24 Mayıs tarihinde SALT Galata’daki Yararlı Sanat Ofisi’nde başlıyor.

SALT’ta Araştıranlar sunum serisi, bu koleksiyonlar ve mekânsal olanakların hazırlık ve üretimine destek olduğu içeriklerin kamuya açılmasını amaçlıyor. Davetli araştırmacıların çalışmalarını ayrıntılandırarak katılımcılarla karşılıklı değerlendirmeler yapacağı buluşmalar belirli aralıklarla devam edecek. Bu sayede, hem kullanıcılar arası görüş alışverişi hem de kurumun kullanıcılarıyla birlikte öğrenmesine imkân tanıyan bir ortam sağlanacak.

SALT Araştırma’dan modern ve güncel sanat, mimarlık ve tasarım, şehircilik, sosyal ve ekonomik tarih alanlarından öğrenci, akademisyen ve araştırmacıların yanı sıra çeşitli disiplinlerde çalışmalar yürüten kullanıcılar başta olmak üzere yılda 47 bin kişi yararlanıyor. Kurumun 110.000 yayınlık koleksiyonuna, arşiv koleksiyonlarından saltresearch.org’da çevrimiçi erişime açılan 1.750.000’den fazla belge eşlik ediyor.

24 MAYIS SUNUMLARI

16.00-16.20 Sevcan Tiftik

“Ayşe Kulin, Murathan Mungan ve Hasan Ali Toptaş Metinleri Heteronormativitenin Neresinde?”

16.20-16.40  Gonca Türgen

“Taşranın Sıkıntısı ve Büyük Şehrin Melankolisine Potansiyelleri Bağlamında Nuri Bilge Ceylan Sinemasından Bakmak”

16.40-17.00 Semih Sefer

“19. Yüzyıl İstanbul’unda Levanten-Banker Aileler: Lorando ve Tubiniler Örneği”

17.00-17.10  Ara

17.10-17.30  Özge Topçu

“İstihale Müzesi: Türk Modernitesi’nde Aşkınlığın Görsel Temsiliyeti”

17.30-18.00  Yuvacan Atmaca

“Mimarlıkta Biçimlenme Sorunsalı: Sinop Sur Duvarı Üzerinden Bir Tartışma”