kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sanat ve ekolojiye odaklanan yeni bir oluşum: birbuçuk

16 Haziran 2017

birbuçuk, sanatçıların, akademisyenlerin ve alanlarında aktif olarak üretimde bulunan kişilerin bir araya geleceği toplantılarda, ekoloji ve sanatın kesişim noktalarına odaklanıyor.

birbuçuk, “Solunum” üst başlıklı toplantılar serisinde hayati öneme sahip ekolojik meseleleri, toplumsal, bilimsel ve sanatsal bakış açılarıyla tekrar okumayı ve tartışmayı amaçlıyor. Studio-X Istanbul’un ev sahipliğinde yapılacak toplantılar; “su, biyoçeşitlilik, iklim, çöp, gıda, enerji ve kent” gibi konu başlıkları odağında ayda bir gerçekleşecek. Serkan Kaptan, Ayşe Ceren Sarı ve Yasemin Ülgen’in koordinasyonundaki seri, 17 Haziran’da “SU” konusuyla başlıyor.