kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sanatmezat’ın yeni galerisi: Artonom İstanbul

2 Aralık 2021

Sanatmezat‘ın Üsküdar’daki yeni galeri mekânı Artonom İstanbul, sanatçı Kadir Çıtak’ın “Thingz” başlıklı kişisel sergisi ile açılıyor. Sergi, 27 Kasım – 18 Aralık 2021 tarihleri arasında gezilebilir.

Kadir Çıtak’ın ilk kişisel sergisi “Thingz”, makineler, insanlar ve hayvanların insan sonrası bir düzlemde birbirine karıştığı, karşılıklı olarak dönüşümlerin, alternatif organizmaların ve yaşam biçimlerinin oluştuğu siber bir evrende hayat buluyor. Biyolojik ve mekanik süreçlerin benzerlik ve karşıtlıklarından ilham alarak ortaya çıkan bu ‘şeyler’ Çıtak’ın kişisel geçmişi ve kolektif geçmişin izlerine göndermeler yaparken geleceğin biçim ve formlarına dair bir ön tasvir niteliğinde.

Her geçen gün hızla şekil değiştiren dünyamız, Uzay misyonları, robotik çalışmalar, otomasyon ve yapay zekâ gibi gelişmelerin ekseninde belirsiz bir “yeni”ye eviriliyor. Çıtak bu noktada sanatın kendi içinde gelecek ile ilişkisini yansıtırken, günümüz düzeninden formalarını yakın bir geleceğin boşluğuna rastgele bırakıyor. Kimi zaman toplu halde kimi zaman dağınık kimi zaman ise form haline gelmiş Çıtak’ın ‘şeyleri’ kendi şekillerini ve formlarını bu boşluğun içinde biçimlendiriyor.