kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SANATORIUM’da yeni sergi: “Kurban Olurum’’

22 Nisan 2021

SANATORIUM, 16 Nisan – 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Farid Rasulov’un ‘‘Kurban Olurum’’ başlıklı Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Kurban Bayramı”nın bir incelemesini sunan sergi, bu bayramın kasıtlı olmadan sembolize eder hale geldiği açgözlülük ve aşırılığı sorguluyor. Sanatçı absürdizm, hiciv ve grotesk yöntemler kullanarak bu kadim uygulamanın sürekli değişen modern çağımızda tekrar ele alınmasını sağlıyor.

Rasulov, bir hayvanın kesilmesini şart koşan, İslam’ın başlıca bayramlarından biri olan Kurban Bayramı’nı sergisi için bir çıkış noktası olarak alıyor. İbrahim Peygamber’in Tanrı’ya itaat ederek oğlunu kurban etme isteğinin sembolü olarak kesilen hayvan, geleneksel olarak akrabalar, ev ve ihtiyacı olanlar arasında paylaştırılırdı. Ancak bu gelenek son zamanlarda kurban, statü ve servetin bir göstergesi haline geldi. Yuxularin Yuxusu (Düşlerin Düşü) adlı yeni filminde Rasulov, bir hastane odasında geçen dramatik ve komik bir anlatı yaratıyor. İki doktorun konuşurken bayram için giydirilmiş bir koyunu parçalarına ayırdıkları ve iç organlarıyla bir dolu mücevheri karıştırdıkları görülüyor; kara mizah ve ironiyi bir arada içeren sahne, etkinlikle ilişkilendirilen absürt maddiyata dikkat çekiyor.

Rasulov bu filmi bir enstalasyon formunda daha da detaylandırıyor. Bu yolla giysiler, altın süsler ve medikal donanım gibi çeşitli aksesuarlarla kurduğu grotesk bir anlatı sunuyor. Sanatçı tipik gelenekleri, yıkıcı ve esprili bir bakış açısıyla inceliyor; örneğin Bakü’de yaygın olan kebap şişlerini dönüştürerek, geometrik bir enstalasyon oluşturuyor. Sıradan nesnelerin ve anlatıların amacını değiştirerek güncel gerçekliklerin ışığında geleneğin yeniden değerlendirilmesini teşvik ediyor.

Rasulov sergiyi yeni, büyük ölçekli resimler sunarak tamamlıyor. Tasvir edici bir yaklaşıma sahip işler karnavalesk bir Kurban Bayramı’nı betimliyor. Geleneksel tören sırasında, takım elbiseli figürler hayvanın kafasını keserken kurban edilen koyunun etrafında toplanmış bir kalabalık görülüyor; her bir kişiyi karikatürize ederek sahneyi hicveden sanatçı, bu kutsal bayramın gerçeküstücü öğelerine dikkat çekiyor.

Bu sergi ilk olarak ‘‘Qurban Olum’’ başlığıyla Suad Garayeva-Maleki küratörlüğünde YARAT Contemporary Art Space’de sergilenmiştir.