kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sanatorium’da yeni sergi : Stratigraf

7 Aralık 2018

SANATORIUM, 7 Aralık 2018 – 13 Ocak 2019 tarihleri arasında Erol Eskici’nin “Stratigraf” başlıklı 4. kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, sanatçının 2014 yılında jeoloji bilimini inceleyerek üretmeye başladığı, jeolojinin alt dallarından ve sergiye adını veren stratigrafi ve sedimantoloji’nin araştırma alanlarına ve alt sınıflandırmalarına odaklanarak fiziksel oluşumların ilkelerine bağlı kalacak şekilde üretilen resimlerden meydana geliyor.

Bu açıdan eserler sınıflandırma mekaniğine uygun olacak şekilde bir üst seri ve ona bağlı olarak katmanlaşan ve iç içe geçen alt bölümlerden oluşuyor. Tabakalar, topografyalar, segmentler, iç mekanlar ve mimariler arasındaki korelasyona odaklanan Eskici, sergiyi de bu örüntüye uygun şekilde kurguluyor. Bunun yanında yüzeyler, uzaktan algılama teknolojileri, kartografik göstergeler, hava fotoğrafçılığı (hiperspektral, pankromatik vb) gibi çeşitli ve birbiriyle bağlantılı görüntüleme teknolojilerinin ortaya çıkarttığı görsel biçimlere odaklanıyor.