kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sanatorium’da yeni sergi: “Yörüngeler”

18 Nisan 2019

SANATORIUM, 19 Nisan – 19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Yağız Özgen’in “Yönergeler” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Özgen’in “Yönergeler” başlığı altında bir araya getirdiği çalışmaları, serginin gerçekleştirileceği zaman ve mekanı yapısal anlamda konu ediniyor.

Sergi, uzamsal ilişkileri gösteren taslaklar ile bu taslaklarda işaretlenerek ayırt edilmiş olan bölgelere bir duvar resminin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren yönergelerden oluşuyor.

Özgen, galeri mekânında yer alan duvarları, bir görüntünün üzerine yansıtılabileceği kalıcı bir düzlem veya bir nesnenin üzerinde konumlandırılabileceği taşıyıcı bir öge olarak ele almıyor. Sanatçı, mekânı bölümleyen duvarları, iç mekânda gerçekleşen olayları, dışarıda olup biten olaylardan ayırt etmemize yarayan birer ayraç olarak ele alarak işaretliyor. Mekânın yapısal ilişkileri gözetilerek bir araya getirilen taslaklar ve yönergeler, tek bir yerleştirme içinde bu ayraca göre bir araya geliyorlar.

Çalışmalar bütününde, bir nesneyi “basit” veya “karmaşık” biçiminde nitelemenin koşullarını kavramaya yönelik çözümlemeler sunuyor. “Yönergeler”, içerdiği zamansal ve mekânsal ilişkiler bakımından karmaşık olanı, çözümlendiğinde daha yalın ögelerine ayırt edilebilen bir çokluk; basit olanı ise, çözümlendiğinde daha yalın ögelerine ayırt edilemeyen bir birlik olarak ele alarak inceliyor.

Sanatçı hakkında:
1987, İstanbul doğumlu sanatçı, 2005 yılında kabul edildiği Marmara Üniversitesi G.S.F Resim Bölümü Lisans programından 2009 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı yüksek lisans programını, “Yeni Teknoloji ve Dijital Temsilin Estetiği: Chris Cunningham” adlı tez çalışmasıyla 2012’de bitirdi. Marmara Üniversitesi Resim Anasanat dalında Sanatta Yeterlik programına devam etmekte olan sanatçı, lisans mezuniyetinden bu yana “C://Still_Life”, “Spectrum” ve “Metadata” isimli üç kişisel sergi gerçekleştirdi. “Sistemler/Görünürlük”, “aRb”, “Hypologie”, ve “28.Günümüz Sanatçıları Sergisi” çalışmalarının içinde yer aldığı önemli grup sergileri olarak gösterilebilir. 2011 ve 2013 yılları arasında Borusan Contemporary’nin, 2018 yılında Landeshaupstadt Düsseldorf’un sanatçı programlarına katılmıştır. 2011’den bu yana Sanat Tanımı Topluluğu Kavramsal Sanat Etkinlikleri’ne düzenli olarak katılan sanatçı, sanat alanındaki etkinliğine ve kuramsal çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.