kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SANATORIUM’dan bağımsız sanat oluşumlarına davet: Spring Call

25 Nisan 2022

SANATORIUM, Juma binasındaki sergi alanını paylaşmak ve bir destek yapısı oluşturmak amacıyla Türkiye genelindeki bağımsız sanat oluşumları, sanatçı kolektifleri ve inisiyatifleri için Spring Call: Bağımsız Sanat Oluşumlarına Davet başlıklı bir çağrı yapıyor.

2010 yılında bir sanatçı inisiyatifi olarak kurulan SANATORIUM, daha sonra bir galeriye dönüşerek birçok ulusal ve uluslararası fuara katılma ve küratörlü grup sergilerine ev sahipliği yapma fırsatı buldu. Galeri, düşünmeye ve araştırmaya alan sunan bir platform olarak hizmet vermeyi amaçlıyor.

SANATORIUM, 4 ayrı konuda destek sağlayarak bağımsız sanat oluşumlarının gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor: 

  1. Mekân desteği: Juma binasındaki fiziksel sergi alanının paylaşımı
  2. Sergi yapma konusunda rehberlik ve deneyim paylaşımı
  3. Üretim ve sergi kurulumu için finansal destek
  4. İletişim desteği

Spring Call, bağımsız sanat oluşumları için bir alan ve destek mekanizması sağlayarak Türkiye’den yükselen sanatçı, yazar ve küratörleri teşvik ediyor. Bu davet aracılığıyla bağımsız sanat oluşumlarının çalışmalarına erişimin İstanbul’un çağdaş sanat ortamında ve yurt dışında genişletilmesi amaçlanıyor. 

Bu yıl, Protocinema Kurucu Direktörü ve Küratör Mari Spirito, SANATORIUM Spring Call açılış sergisi için nitelikli bir öneriyi seçmek ve bir bağımsız sanat oluşumuna rehberlik etmek üzere jüri üyesi olarak görev yapacak.

Seçilen proje 30 Ağustos 2022‘de açıklanacak. Mari Spirito ve SANATORIUM ekibi, başvuru sürecinin bir parçası olarak 21 Mayıs 2022‘de tüm sanat oluşumlarının katılımına açık çevrimiçi bir toplantı düzenleyecek. Bu toplantı, başvuru sürecinin yanı sıra sanat oluşumlarının gelişimi ve sürdürülebilirliği hakkındaki soruları da kapsayacak. Seçilen sergi önerisi, Mart – Nisan 2023‘te SANATORIUM’un Juma binasındaki mekânında sergilenecek.

Sanat alanlarına hibe veren kuruluşlardan, uluslararası vakıflardan destek almanın iç işleyişine artan ilgiyi düşünerek, SANATORIUM Spring Call fonlara başvurma yolunu deneyimlemek için erken bir oyun alanı olarak hizmet ediyor. Kaynakları paylaşma, işbirliği ihtimalleri yaratma, bilgi paylaşımı konusunda açık olma ruhu bu çabanın merkezinde yer alır. Spring Call sonucunda, bağımsız sanat oluşumlarının gelişimlerine, araştırmalarını derinleştirmelerine ve yeni izleyici grupları ile tanışmalarına katkıda bulunmak amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda SANATORIUM, seçilecek projenin ihtiyaçları dahilinde bir bütçe ayıracak.