kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sanatta Görünürlük Festivali İstanbul ve İzmir’de

27 Nisan 2017

2014 yılında İstanbul’da gönüllülük esasıyla kurulan ve sahne ile kamusal alan arasında üretim odaklı geçiş sağlamak adına çalışan Sanatta Görünürlük Festivali bu yıl “Gören Gözler Güzel” başlığı ile İstanbul’da 4. ve İzmir’de 2. kez düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl “Artizliğin Kime?” sloganıyla sanatçıyı gündemine alan festival, bu yıl odağına izleyiciyi yerleştiriyor ve kültür üretimini, mekânlarını, İstanbul ve İzmir kentlerinin kültürel dokusunu, kendilerini ve birbirlerini “görmeye” davet ediyor.

Festival bu yıl İstanbul’da Su Güzey, Metehan Kayan, Pınar Akyüz tarafından 27 – 30 Nisan tarihleri arasında; İzmir’de ise Şafak Ersözlü, Bahar N. Ersözlü, Özgür Aydek, Ahmet Akdeniz ve Sarp Keskiner tarafından 8 – 14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çağdaş izleyiciyi kanıksanmış kültür alımlama biçimlerinden, rutin bilgi akışından özgürleşmeye ve içinde bulunduğu kentle kurduğu ilişkinin kapsamını genişletmeye; festival kuruculuğu ile açılan geçici otonom bölgelerin birleştiriciliğinde özgür ve eşit ilişkiler doğrultusunda kendimizi ve birbirimizi “görmeye” davet eden festival kolektifi sanatçılar, kültür üreticileri ve kültür mekânlarından oluşan ekibi ile tamamen gönüllülük ilkesi doğrultusunda çalışıyor.

Kitle iletişim araçları ve popüler kültür aracılığıyla yoğunluğunu yitiren sanatçı izleyici ilişkisini yeniden kurma, toplumsal şiddet sarmalı içinde yitip giden umudu birlikte yaratma, aşırı yoğun, tek düze ve niteliksiz bilgi akışı nedeniyle temasımızı yitirdiğimiz içsel kaynaklarımız ve birbirimiz ile yeniden temas etme niyetiyle bu yıl da Nisan ve Mayıs aylarında İstanbul ve İzmir’de işaretlenen hemzemin festival mekânlarında toplanıyoruz ve diyoruz ki: “Gören Gözler Güzel”.