kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Seçkin Pirim’in ABD’deki ilk solo sergisi: Hypochondriac

6 Ekim 2016

Seçkin Pirim’in, ABD’deki ilk solo serigisi Hypochondriac, 15 Eylül – 29 Ekim 2016 tarihleri arasında New York, C24 Gallery’de yer alıyor. Neo-minimalist yapıtları ile tanınan Seçkin Pirim için, kağıttan pleksiye birçok farklı materyal kullanarak tasarladığı Hypochondriac, bir yol ayrımı niteliğinde.

Asimetrik ve simetrik fikirleri içinde barındıran sergideki eserlerden bazılarının, ayrı kutupları temsil eden iki farklı versiyonunun bulunması gösteriyor ki Seçkin Pirim, bu yeni seride, obsesif derecelere varan simetri ve belirgin optik etki yaratan metodlarını, bunun tamamen karşıtı olan spontane ve önceden hesaplanmamış üretim şekillerini birleştiriyor. Form ve içerikten gelen zorlukları üretimin merkezine yerleştiren Pirim, Hypochondriac’ı kendi sınırlarını zorladığı bir girişim olarak tanımlıyor.