Şehir Konuşmaları başlıyor

28 Mart 2016

2014 yılında Eminönü’nde bulunan Marmara Belediyeler Birliği içinde yapılanan Şehir Politikaları Merkezi; bir taraftan şehir ve yerel yönetimler konusundaki bilimsel araştırmaları desteklemeyi hedefliyor, diğer taraftan hem yayınladığı Şehir ve Toplum dergisi, hem de atölye çalışmaları ve tartışma platformları ile iddialı bir başvuru kaynağı olmayı amaçlıyor. Aylık olarak başlattıkları Şehir Konuşmaları serisi de, bunun bir parçası olma özelliğini taşıyor. Şehir Konuşmaları’nda, tartışma ortamı yaratarak oluşan birikimin yayına ve kent politikalarına doğru evrilmesi hedefleniyor.

Şehir Konuşmaları’nın ilk konuğu sanat tarihi profesörü, akademisen ve yazar Prof. Dr. Nurhan Atasoy. Atasoy, 29 Mart Salı günü saat 16.00‘da “Matrakçı Nasuh’un Gözüyle 16. Yüzyılda İstanbul” başlıklı konuşmasıyla Marmara Belediyeler Birliği’nde olacak.

İslam ve Osmanlı sanat tarihinde uzmanlaşarak çeşitli eserler, zengin akademik çalışmalar ortaya koymuş çalışmalarına devam etmektedir.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar ve Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirmiştir. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı bölümde tamamlayan Atasoy, bu yıllardan itibaren vakıf çalışmalarına yönelmiş ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, KÜSAV ve Taç Vakfı’nın kurucu üyesi, Türk Kültür Vakfı bilimsel danışmanı ve daimi öğreticisi olmuştur. 1997 yılında Maltepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına sonrasında ise, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına atanarak 1999 yılında emekliliğe ayrılmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok ödülü olan ve alanında araştırma yapmaya devam eden Atasoy, İstanbul kentinin 16. yüzyıl panoramasını Matrakçı Nasuh’un gözüyle anlatacak.

Kanuni Sultan Süleyman döneminin ünlü silahşör, bilim ve sanat adamı Saraybosnalı Matrakçı Nasuh; UNESCO tarafından 2014 yılında anma ve kutlama programına alındı. Matrakçı Nasuh; çok yönlü, ilginç ve renkli kişiliği ile kültür tarihimizde özel bir yer işgal eder. Tanınmış bir askerdir; hat, minyatür, silahşörlük, matematik ve tarih alanında eserler bırakmıştır. Matrakçı, gerçekten usta bir silahşör ve matrak oyununun (askeri/ mücadele sporu) mucididir. Devşirilmiş bir soydan gelen Nasuh, Enderun okulunda eğitim görmüş, matematik eğitimcisi olarak öğrenci yetiştirmiş ve 1517’de ilk eserini matematik konusunda vermiştir. Çizimleriyle Türk minyatür sanatını geliştirerek modern resme geçişe kapı aralayan, ‘Rönesans insanı’ olarak nitelendirilen Matrakçı Nasuh, geometri ve matematik alanındaki çalışmalarıyla uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırlamış, çarpma metotlarıyla modern matematikçilere ilham kaynağı olmuştur. Öte yandan başarılı bir hattat olan Nasuh, nesih yazı stilinde değişiklikler yapmış ve divanî yazıda öne çıkmıştır. Matrakçı Nasuh’un minyatür-harita resmi karışımı kendine has bir üslubu vardır, eserlerinde yeryüzünün kuşbakışı görünümünü çizer. Buna karşın şekilleri tepeden değil, sanki karşıdan görüyormuş gibi resmeder. İstanbul resimleri de bu anlayışta yapılmıştır.

*Bu içerik Emine Mine Bora tarafından kültür.limited için hazırlanmıştır.