kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Şener Özmen, Burak Delier ve Cengiz Tekin 3. Akdeniz Bienali’nde

12 Temmuz 2017

İsrail’de düzenlenen “The Mediterranean Biennale”30 Haziran- 30 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bienal, sanat aracılığıla barış mesajını yaygın hale getirmeyi amaçlıyor. Gerginliğin hakim olduğu bölgelerde eğitim, tolerans ve şiddet karşıtı mesajları yayarak, bu bölgelerde yaşayan halkların birbirleriyle diyalog geliştirmesi de bienalin öncelikli hedefleri arasında.

MOCA (The Arab Museum Of Contemporary Art) tarafından Belu-Simion Fainaru ve Avital Bar-shay küratörlüğünde düzenlenen bienal, “Out of place” başlığıyla gerçekleşiyor.

Bienale Türkiye’den Şener Özmen, Burak Delier ve Cengiz Tekin de katılıyor.

Şener Özmen sert bir kinaye, keskin bir mizah, net bir estetik dil, son derece eleştirel ve tahrik edici bir üslupla, var olan koşul ve durumların, otoriter yapıların ve halihazırda hayatımızda hüküm süren tabuların kesinliğini sorguluyor.

Son dönem çalışmalarında kapitalizm ve güncel sanat pratikleri arasındaki ilişkiyi görünür kılmakla ilgilenen Burak Delier, gerilla taktikleri ve gündelik yaşamdan ödünç aldığı stratejilerle absürd kesişmeler yaratarak, sisteme müdahale etmeyi amaçlıyor.

Fotoğraf ve video çalışmalarında genellikle toplumsal yaşamın kök salmış gelenek, aile, inanç gibi unsurlarını el alan Cengiz Tekin ise özellikle yaşadığı coğrafyanın gündemindeki meselelere eğilmektedir.