kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Arter

Sergi Rehberi

16 Mayıs 2022

Arter, Öğrenme Programı kapsamında rehberli turların verilmesi, Atölye’nin işlerliğinin sağlanması ve/veya çocuk programlarının içeriğinin oluşturulması ve uygulanması konularında görev alacak Sergi Rehberi arıyor.

İş Tanımı:

  • Arter’in açık olduğu günlerde, Arter’in güncel sergilerinden yola çıkarak oluşturulan Türkçe ve İngilizce rutin rehberli turlarının, talep üzerine oluşturulan Türkçe ve İngilizce özel rehberli turlarının, çevrimiçi turlarının ve okul turlarının gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Ortalama 1 saat 15 dakika süren sergi turunun içeriğini oluşturmaya yönelik araştırma yapmak; hazırlanan turu belirlenen saatlerde vermek,
  • Sergilere hazırlık sürecinde Öğrenme Programı ve Rehber ekibinin yürüttüğü araştırmalara katkı sunmak,
  • Arter’de bulunan Atölye mekânının işleyişinde ve Öğrenme Programı kapsamında bu mekânda gerçekleşen etkinliklerde ve/veya Öğrenme Programı kapsamındaki çocuk programlarında kolaylaştırıcı ve gözlemci olarak bulunarak bu içeriklerin geliştirilmesinde Öğrenme Programı ekibine destek vermek.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

  • Üniversite mezunu olmak,
  • Çok iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek,
  • Çağdaş sanata ilgisi yüksek olmak,
  • İletişim becerisi kuvvetli, öğrenmeye açık, ekip çalışmasına yatkın olmak,
  • Daha önce çocuklarla çalışmış veya malzeme bilgisine sahip olmak.