kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sevil Dolmacı Art Consultancy’de Yusuf Aygeç sergisi “Hayat Kadar Gerçek”

17 Kasım 2017

Sevil Dolmacı Art Consultancy21 Kasım – 21 Aralık 2017 tarihlerinde sanatçı Yusuf Aygeç’in “Hayat Kadar Gerçek” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının üçüncü kişisel sergisi olma özelliği taşıyan bu sergide sanatçı, ‘kimlik, bellek ve zaman’ kavramlarını işliyor.

Aygeç’in tuval yüzeylerinde oluşturduğu kurgular, sanatçının iç dünyasını yansıtırken güncel imgelerin gerçekliğini sorguluyor ve izleyiciyi bu sürece dahil ediyor. Yaptığı okumaları, gözlemleri ve tecrübelerini kişisel bellekteki ortak hissedişlerle bağ kurarak, ortaya çıkarttığı anımsatıcı imgeler ile izleyicilere ortak bellekleriyle ilgili ipuçları veriyor. Bu ipuçlarını verirken sıklıkla kullandığı, ilk andan itibaren değerini ve popülerliğini kaybetmemiş en değerli element ve belki de sistemin en büyük zaafı olan altını görüyoruz.