kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sevil Dolmacı Art Gallery’de yeni sergi: “The Cage”

8 Mart 2022

Sevil Dolmacı Art Gallery, 24 Şubat – 15 Mart 2022 tarihleri arasında Villa İpranosyan’ın ikinci katında, Fransa-Türkiye arasında yaşayan ve üretimlerini gerçekleştiren sanatçı Pınar Yeşilada’nın “The Cage” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, beden ve biyo-iktidar üzerine kurulu günümüz kültür politikalarına eleştirel bir gözle yaklaşan sanatçının fotoğraf ve heykellerinden oluşuyor.


1973 yılında İstanbul’da doğan Pınar Yeşilada, 1992 – 1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gördü.1996 yılından itibaren Türkiye ve Avrupa’da çeşitli kişisel ve karma sergiler gerçekleştiren Yeşilada, bronz ve reçine malzemesi üzerine yoğunlaşıyor.

Pınar Yeşilada; Foucault’nun biyo-iktidar kavramını, feminist ve kuir bir perspektiften, beden ve benlik üzerine ‘şimdi’nin yorumunu katarak üretim yapıyor. Doğanın artık ‘uzakta’ olması ve giderek uzaklaşan kaybedilen bir ‘yok – yer’ haline gelmesini temel alan sanatçı, ‘huzursuz kimlik’ tamlaması üzerinden eserlerini kurguluyor.