kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Şeylerin Ufku” SANATORIUM’da

7 Eylül 2018

SANATORIUM, 11 Eylül – 14 Ekim 2018 tarihleri arasında Yunus Emre Erdoğan‘ın “Şeylerin Ufku” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, hazır nesne ve füzen resimlerden oluşan bir yerleştirmeden oluşuyor. Sanatçı, sergisinde çeşitli nesneler ve mekânların imlediği potansiyel uzamların imkânlarını araştırıyor. Son dönem çalışmalarında nesneler ve mekânın ontolojik kırılmasını kayıt altına alan sanatçı, bunlar üzerinden boşluğa dair bir deneyimi hedefliyor. Nesnelere karşı hayaletimsi bir bakış geliştiren sanatçı; nesnelerin uzamda bıraktığı işitilmez sesler, görülmez izlerden yola çıkarak metafiziksel bir anlam arayışının peşine düşüyor.