kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Shelter Artist Run Space’de yeni sergi: “Esneyen Boşluk”

24 Aralık 2018

Shelter Artists Run Space’in 2018 Aralık ayı itibariyle gerçekleştirdiği “Küratörlü İkili” sergiler serisinin ikinci proje sergisi “Esneyen Boşluk24 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ezgi Tok ve Furkan Öztekin’in çalışmalarını İzmir’de ilk kez bir araya getirecek serginin küratörlüğünü Ezgi Yakın üstleniyor.

Sergi, farklı disiplinler üzerine çalışan sanatçıların çalışmalarıyla birlikte birey -mekan ilişkisine odaklanıyor.  Sanatçılar gündelik hayatta bireysel varoluşlarla toplumsal normların ve kabuliyetlerin sorgusunda; hareket, doku ve izlerin yeni anlam potansiyelleri üzerinde duruyor. Sergide sıradan görünenin başkalaşımı, nesnel olanın yerine geçen çeşitlemeler ve soyut kavrayış sanatçıların öznel yaklaşımlarına referans veren unsurlar haline geliyor.

Serginin ismindeki metaforik vurgu, tam ve istikrarlı olanın doldurduğu sabit alan yerine eksik ve istikrarsız yerin esneyen boşluğuna işaret ediyor. Günümüz dünyasının duygusal ikliminde olumlanan yaşam kriterleri karşısında dışlananın varoluş düzeylerine dair bir sorgulama söz konusu. Bu açıdan “boşluk” sergide,  potansiyel olarak, uzlaşılmışın dışına açılmak ve farklı bakış açıları geliştirmek için elverişli bir alan sunuyor.

Sanatçılar çalışmalarında modern yaşantıdaki bireyi çevreleyen tanımlama, sınıflandırma gibi idealist hamlelerin yarattığı şiddeti farklı direniş yollarıyla ve kendi gerçekliğini gösterme cesareti ile açığa çıkarıyorlar.

Ezgi Tok çalışmalarında, şehrin içinde sıkışmış bir ağacın yapraklarının rüzgârda sallanması sonucu oluşturduğu hareketi işaretlemeye çalışıyor. Sanatçı, izleyiciyi boşlukta salınan her bir yaprağın izlediği yolun düz bir istikamete kıyasla karmaşık ve kestirilemez güzergâhına götürüyor.

Furkan Öztekin ise marjinalleştirilmiş ve kriminalize edilmiş mekânlardan ve deneyimlediği kişisel alanından kesitleri barındıran çalışmalarında katmanlı dokular oluşturuyor. Çalışmalar kazı ve keşif ruhuyla kuir dünyanın öznelliğini yansıtıyor.