kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Shelter Artist Run Space’te yeni Sergi: Kıyıyı Eşelemek

17 Aralık 2018

Her yıl Aralık ve Mayıs aylarında etkinliklere kapısını açan, Shelter Artists Run Space’in 2018 Aralık ayı itibariyle benimseyeceği ‘Küratörlü İkili’ sergiler serisinin ilk proje sergisi olma özelliğini de taşıyan ‘Kıyıyı Eşelemek14 Aralık 2018 günü saat 18:00’da Shelter’da izleyiciler ile buluşuyor.

İrem Tok ve Tufan Baltalar’ın çalışmalarını bir araya getirecek serginin küratörü Borga Kantürk. “Kıyıyı Eşelemek bu iki sanatçının İzmir’deki ilk ortak sunumu niteliğinde.

Sergi, Resim ve Heykel geleneğine, malzemesinden ve tarihsel temsillerinden ötürü yüklenen “kalıcılık” ve “durağanlık” halleri ile tezat yönelimler barındıran bir sürece dair izlerden oluşuyor. Bunlar, sanatçıların üretim süreçlerine dair bazı aracı aygıtlar, objeler, zaman ile değişkenlik gösteren kimi tasarılar, yorumlamalar. Sergi bu yapısıyla, sona tamamlanmaya yönelik bir vurgu yerine, tüm bunların gerçekleştirdiği uzun soluklu süreçten, yaşam alanından kesitler sunan bir deneyime dönüşüyor.

Sergi başlığında “eşeleme” eylemine odaklanılıyor. Özellikle bu eylemin kimi zaman umutsuz, kimi zaman inatçı bir obsesyona, direnme odağına ve bir tavır biçimine dönüştürülmesi halinin altı çiziliyor. Buna bir Sanatçı olma hali, sanatçı olmayı sürdürebilme hali olarak da bakabiliriz. Hem düşünsel hem fiziki bir meşguliyet durumu araştırma, keşfetme tutkusu eşliğinde sanatçının kendi vizyonunu, tavrını var etme çabası. Bütün bunlar bir bakıma meşakkatli bir eşelenme eylemi.

“Kıyı” ise hem mental, hem fiziki sınırlara işaretlenmiş bir alana karşılık gelmekte. Kıyı aynı zamanda değişken, muğlak bir mekânı temsil ediyor.

Tufan Baltalar’ın çalışmalarında su ila gökyüzü arasında tutunmaya çalışma hissiyatı hâkim. Paçaları sıvamak, rüzgârı ve gökyüzünü hissetmek, su kenarında gezinmek gibi eylemleri çalışmalarda görmek mümkün. İrem Tok’un üretimlerinde ise toprağı ve topraktan beslenen filizlenen florayı korumak, tekrar üremesini sağlamak, izleri atıkları toparlayıp bereketli hale getirme çabası görünmekte. 

Sergi bütün bular ışığında izleyiciye; Kıyı ’ya dair yaşamın izlerine, koruma, tutunma ve bir arada yaşayabilme yöntemlerine, sanatçıların eşeleme, bulma ve inşa etme eylemleri eşliğinde bakma imkânı tanıyor. Ortak bir seyir alan kurma amacı taşıyor.