kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Shopi go’dan yeni bir sanat platformu: “Shopi go Art”

15 Aralık 2020

Kurulduğu 2012 yılından itibaren her zaman farklı kültürlerin, yeni akımların ve yeni modernin peşinde, güncel bir bakış açısıyla çağdaş tasarımın güçlü temsilcilerini tek çatı altında toplayan shopi go, sanatın ve sanatçının görünürlüğünün yanı sıra ulaşılabilirliğini arttırmayı amaçladığı yeni platformu shopi go ART’ı kurdu. shopi go ART, 15 Aralık günü saat 20:00’dan itibaren çevrimiçi erişime açılıyor.

shopi go ART, çağdaş sanatın keşfedilmesini ve herkesle buluşturulmasını hedefleyen yeni bir yaklaşım. Sanat, ancak toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilirse varlığını sürdürebilir. Bu bilinçle kurulan shopi go ART, sanatı herkesin kolayca ulaşabileceği yaşama dair bir kavram olarak ele alıyor. Tüm insanların sanatı deneyimleyebilmesi için çalışıyor. shopi go ART, herkesin kendini iyi hissedebileceği en az bir sanat eserine sahip olmasını ve sanatı yatırım aracından ziyade hayatının bir parçası olarak görmesini sağlamayı hedefliyor.

Sanatın kişiselliği ve bireyle eser arasındaki bağın, sanatın değerini belirlemedeki en önemli etken olduğu düşüncesinden hareketle shopi go ART, sanat eseri alarak, yaşam alanlarını kişiselleştirmenin insanı derinden etkileyecek bir değişime sebep olacağını göstermek ve bu deneyimi herkesin yaşamasını sağlamak istiyor.

shopi go ART sanat ve sanatçıyı destekleyici bir yapı ve çağdaş sanatı keşfetmeyi kolaylaştıran yaşayan bir platform. Sanatseverlere yeni sanatçılar, yaratıcı endüstrilere yeni yetenekler keşfedebilme şansı sağlıyor.

Platformun en büyük amacı; sanatçının sesinin herkes tarafından duyulmasını sağlayarak onu daha çok üretmeye teşvik etmek. Dijitalleşme çağında, sanata online bir yol açan shopi go ART, sanat dünyasının özellikle ülkemizdeki birçok etkenden dolayı oluşan yüksek duvarlarının geçirgen hale gelmesi, sanata olan erişimin kolaylaşmasının kaçınılmaz olduğuna inanıyor.

Bu yeni yol ile sanatla henüz tanışmamış ya da sanatı ulaşılmaz görüp cesaret edememiş herkesi cesaretlendirerek onlara shopigo.com/art deneyimiyle kolayca sanat eseri ulaştırmayı hedefliyor. shopi go ART, alışılagelmiş e-ticaret yaklaşımlarının dışında, Murat Süter’in önderliğindeki küratöryel ekip tarafından aylarca süren detaylı çalışmalar sonucunda hazırlanan seçkisiyle, shopi go DNA’sını yansıtan, sınırları zorlayan ve her zaman yeninin peşinde bir bakış açısıyla çağdaş sanatı yaymaya hazır.